Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Landmark Public Policy Advisers Europe Ltd

Id-nummer i registret: 98945367035-89
Registreringsdag: 27/10/2011 11:13:50

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 24/11/2014 09:27:24
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 30/09/2014 13:16:18

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Landmark Public Policy Advisers Europe Ltd

Landmark Europe

Limited Liability Company

    Val av sektion

I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Professionella konsulter

    Adressuppgifter

Green Lane, 616D
IG3 9SE Ilford
STORBRITANNIEN

(+44) 2071838899

(+44) 2085549612

Brussels office:
Rue du College 27
1050 Ixelles
Tel: +32 2 8080644
Fax: +32 2 5028870

    Juridiskt ansvarig

Rocco Renaldi

Managing Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Rocco Renaldi

Managing Director

    Mål och uppdrag

Landmark Europe is an independent public affairs and strategic communications agency, specialised in helping organisations understand and engage effectively with the external environment in which they operate.

 • Europeiska
 • Globala

    Verksamhet

Helping companies and industry sectors understand EU policy and regulation and to engage constructively with governmental and non-governmental stakeholders on relevant policy challenges. Key policy fields: environment, agri-food, health and consumer protection, advertising and marketing, financial services, trade.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

10

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Christina Peacock 01/03/2014 27/02/2015
Diana ANGELOVA 22/10/2014 17/10/2015
Julien LAFLEUR 02/10/2014 30/09/2015
Nona Munteanu 02/09/2014 27/08/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Ungdom
 • Utveckling

    Medlemskap

British Chamber of Commerce in Belgium

    Ekonomiska uppgifter

04/2013  -  04/2014

>= 1 000 000  € och < 1 250 000  €

 • Citrus Growers of Southern Africa (CGA)
 • Kellogg's
 • CIUS
 • Food SCP Round Table
 • Mars
 • WFA
 • Unilever
 • USDEC
 • PepsiCo
 • FoodServiceEurope
 • EU Pledge

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.