Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Landmark Public Policy Advisers Europe Ltd

Id-nummer i registret: 98945367035-89
Registreringsdag: 2011-10-27 11:13:50

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-21 12:41:08
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-09-30 08:54:25


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Landmark Public Policy Advisers Europe Ltd
Förkortning: Landmark Europe
Associationsform (rättslig ställning): Limited Liability Company
Webbplats: http://www.landmarkeurope.eu

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Rocco Renaldi
Befattning: Managing Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Rocco Renaldi
Befattning: Managing Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Green Lane  616D
IG3 9SE Ilford
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 2071838899
Fax: (+44) 2085549612
Andra adressuppgifter: Brussels office:
Rue du College 27
1050 Ixelles
Tel: +32 2 8080644
Fax: +32 2 5028870

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Landmark Europe is an independent public affairs and strategic communications agency, specialised in helping organisations understand and engage effectively with the external environment in which they operate.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 10
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Christina Peacock 2014-03-01 2015-02-27
Julie PAQUAY 2013-10-15 2014-10-11
Julien LAFLEUR 2013-10-11 2014-10-09
Thomas Lividini 2013-10-11 2014-10-08

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Helping companies and industry sectors understand EU policy and regulation and to engage constructively with governmental and non-governmental stakeholders on relevant policy challenges. Key policy fields: environment, agri-food, health and consumer protection, advertising and marketing, financial services, trade.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Ungdom
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2012 - 04/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 1000000  € och < 1250000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Citrus Growers of Southern Africa (CGA)
 • Kellogg's
 • CIUS
 • Food SCP Round Table


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 50000 € men mindre än 100000 €.
 • Mars
 • WFA
 • Unilever


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 100000 € men mindre än 150000 €.
 • PepsiCo


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 150000 € men mindre än 200000 €.
 • FoodServiceEurope


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 200000 € men mindre än 250000 €.
 • EU Pledge

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.