Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Landmark Public Policy Advisers Europe Ltd

Идентификационен номер в Регистъра: 98945367035-89
Дата на регистрация: 11-10-27 11:13:50

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-21 12:41:08
Последната годишна актуализация е извършена на 13-9-30 8:54:25


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Landmark Public Policy Advisers Europe Ltd
Инициали: Landmark Europe
Правен статут: Limited Liability Company
Уебсайт: http://www.landmarkeurope.eu

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Rocco Renaldi
Длъжност: Managing Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Rocco Renaldi
Длъжност: Managing Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Green Lane  616D
IG3 9SE Ilford
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Телефонен номер: (+44) 2071838899
Факс: (+44) 2085549612
Друга информация за връзка: Brussels office:
Rue du College 27
1050 Ixelles
Tel: +32 2 8080644
Fax: +32 2 5028870

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Landmark Europe is an independent public affairs and strategic communications agency, specialised in helping organisations understand and engage effectively with the external environment in which they operate.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 10
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Thomas Lividini 13-10-11 14-10-8
Julie PAQUAY 13-10-15 14-10-11
Julien LAFLEUR 13-10-11 14-10-9
Nona Munteanu 14-9-2 15-8-27
Christina Peacock 14-3-1 15-2-27

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Helping companies and industry sectors understand EU policy and regulation and to engage constructively with governmental and non-governmental stakeholders on relevant policy challenges. Key policy fields: environment, agri-food, health and consumer protection, advertising and marketing, financial services, trade.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Рибарство и аквакултури
 • Спорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 04/2012 - 04/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 1000000  € и < 1250000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • Citrus Growers of Southern Africa (CGA)
 • Kellogg's
 • CIUS
 • Food SCP Round Table


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 50000 € и по-малък от 100000 €.
 • Mars
 • WFA
 • Unilever


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 100000 € и по-малък от 150000 €.
 • PepsiCo


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 150000 € и по-малък от 200000 €.
 • FoodServiceEurope


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 200000 € и по-малък от 250000 €.
 • EU Pledge

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.