Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Conseil des Notariats de l'Union Européenne

Tunnistenumero rekisterissä: 98885666486-72
Rekisteröintipäivä: 26.8.2011 17:29:02

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 26.8.2014 14:01:32
Edellinen vuotuinen päivitys: 26.8.2014 14:01:32


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Conseil des Notariats de l'Union Européenne
Lyhenne: CNUE
Organisaation oikeudellinen muoto: ASBL belge
Internet-osoite: http://www.notaires-d-europe.eu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: André Michielsens
Tehtävä organisaatiossa: Président

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Clarisse Martin
Tehtävä organisaatiossa: Secrétaire Générale

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenue de Cortenbergh 7e étage 120
1000 Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 25139529
Faksinumero: (+32) 25139382
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Le Conseil des Notariats de l'Union Européenne (CNUE) est l'organisme officiel et représentatif de la profession notariale auprès des institutions européennes. Porte-parole de la profession, il dispose du pouvoir de négociation et de décision pour l'ensemble des notariats de l'Union européenne.

Le CNUE représente les notariats de tous les Etats membres connaissant cette institution : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie. La Croatie bénéficie quant à elle du statut d'observateur.

Le CNUE a pour mission la promotion du notariat et sa contribution active dans tout processus décisionnel des institutions européennes qui touche les domaines intéressant la vie juridique du citoyen et des entreprises, l'accès à la justice ou encore la protection du consommateur.

Dans cette optique, le CNUE privilégie un travail de dialogue et de concertation permanent avec les instances européennes.

L'ambition du CNUE est de contribuer à la constitution d'un espace juridique commun en Europe et à la bonne application du droit de l'Union.

En outre, le CNUE informe en permanence ses membres de l'évolution de la législation européenne et de toutes les initiatives prises par les différentes institutions de l'Union ; il les assiste dans la formation continue des notaires en droit de l'Union.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 8
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Susanne KRÄMER 18.9.2014 16.9.2015
Guillaume Casanova 18.9.2014 16.9.2015
Laura Gonzalez Zulaica 18.9.2014 16.9.2015
Clarisse Martin 18.9.2014 16.9.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Prise de position, réponse aux livres verts:

- Droit européen des contrats
- Règlement sur les successions internationales
- Système des pensions
- Directive relative au droits des consommateurs
- Stratégie future du droit européen des sociétés
- Interconnexion des registres de commerce
- Lutte contre le blanchiment des capitaux
- Formation judiciaire
- Nouvelles technologies
- Règlement sur les régimes matrimoniaux

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 900000  € - < 1000000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 185 633 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Subventions reçues pour :
-Programme de travail du RNE 2012
-Projet Fiches régimes matrimoniaux - Couples en Europe. Fin du projet : 10 novembre 2012

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.