Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

SVQ-Arquitectura. Ciudad Paisaje Territorio, S.L.P.

Tunnusnumber registris: 98819491810-38
Registreerimise kuupäev: 8.06.09 0:31:40

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 26.05.14 21:40:27
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 26.05.14 21:40:27


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: SVQ-Arquitectura. Ciudad Paisaje Territorio, S.L.P.
Akronüüm:
Õiguslik vorm: sociedad mercantil
Veebisait: http://www.svq-arquitectura.eu

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: francisco j. basallote neto
Ametikoht: director-gerente

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: francisco j basallote neto
Ametikoht: director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 7 calle Lira 
41003 Sevilla
HISPAANIA
Telefoninumber: (+34) 627457346
Faks: (+34) 954377753
Muud kontaktandmed: e-mail: mail@svq-arquitectura.eu

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Consultora en el campo del urbanismo y la arquitectura, con vocación internacional, que desarrolla su actividad tanto en el campo del desarrollo de proyectos en los ámbitos referidos, como labores de asesoramiento técnico a empresas y colegios profesionales vinculados, y especializada en la auditoría y rehabilitación energética de edificios tanto de uso público como privado.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • piirkondlikud
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


no evaluadas

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Haridus
 • Keskkond
 • Kultuur
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Miembro de los Colegios de Arquitectos de Sevilla y Cádiz, integrados en el ámbito del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA) y del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), así como del Royal Institute of British Architects (RIBA Chartered Member).

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 50000  € ja < 100000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • Universidad de Cadiz

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.