Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Harmoni

Inschrijvingsnummer in het register 98782194744-29
Inschrijvingsdatum: 12-12-10 11:51:03

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 13-12-13 15:14:06
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 13-12-13 15:14:06


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Harmoni
Acroniem: Harmoni
Rechtsvorm: sdružení právnických osob
Website: http://regio.cz/harmoni

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Daniel Toušek
Functie: předseda

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Daniel Toušek
Functie: předseda

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Budějovicka  73
14200 Praha
TSJECHIË
Telefoon: (+00420) 731612801
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Práce na poradenství v oblasti regionálního rozvoje, podnikání, vědy a výzkumu, vzdělávání.
Zajišťování školení a vzdělávání v oblasti podnikání.
Zpracování stanovisek v vládním a krajským dokumentům.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 5
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


stanoviska k vládním materiálům

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Begroting
 • Belastingen
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Sport
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 13
Aantal aangesloten organisaties: 13
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • UTRIN s.r.o. (1 Ingeschrevenen)
 • Danto a.s. (1 Ingeschrevenen)
 • Manažerská akademie jakosti (1 Ingeschrevenen)
 • Slovimex s.r.o. (1 Ingeschrevenen)
 • Bohemianmultimedia s.r.o. (1 Ingeschrevenen)
 • SSCHK o.s. (1 Ingeschrevenen)
 • SČS o.s. (1 Ingeschrevenen)
 • Helptoure (1 Ingeschrevenen)
 • Hosoz (1 Ingeschrevenen)
 • Debor tour (1 Ingeschrevenen)
 • EAM s.r.o. (1 Ingeschrevenen)
 • Podnikatelká akademi s.r.o. (1 Ingeschrevenen)
 • ŠCHK Kubišta s.r.o. (1 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • TSJECHIË

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 12/2009 - 12/2010
Totaalbudget: 100.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 99.000
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden: 99.000
waarvan uit andere bronnen: 1.000
- giften:
- contributies van de leden: 1.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 50000  € en < 100000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.