Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Harmoni

Identifikavimo numeris Registre: 98782194744-29
Registracijos data: 10.12.12 11.51.03

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.12.13 15.14.06
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.12.13 15.14.06


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Harmoni
Akronimas: Harmoni
Teisinis statusas: sdružení právnických osob
Svetainė: http://regio.cz/harmoni

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Daniel Toušek
Pareigos: předseda

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Daniel Toušek
Pareigos: předseda

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Budějovicka  73
14200 Praha
ČEKIJOS RESPUBLIKA
Telefono numeris: (+00420) 731612801
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Práce na poradenství v oblasti regionálního rozvoje, podnikání, vědy a výzkumu, vzdělávání.
Zajišťování školení a vzdělávání v oblasti podnikání.
Zpracování stanovisek v vládním a krajským dokumentům.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


stanoviska k vládním materiálům

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 13
Narių organizacijų skaičius: 13
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • UTRIN s.r.o. (1 Nariai)
 • Danto a.s. (1 Nariai)
 • Manažerská akademie jakosti (1 Nariai)
 • Slovimex s.r.o. (1 Nariai)
 • Bohemianmultimedia s.r.o. (1 Nariai)
 • SSCHK o.s. (1 Nariai)
 • SČS o.s. (1 Nariai)
 • Helptoure (1 Nariai)
 • Hosoz (1 Nariai)
 • Debor tour (1 Nariai)
 • EAM s.r.o. (1 Nariai)
 • Podnikatelká akademi s.r.o. (1 Nariai)
 • ŠCHK Kubišta s.r.o. (1 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 12/2009 - 12/2010
Bendras biudžetas: 100 000
viešųjų lėšų dalis: 99 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 99 000
iš kitų finansavimo šaltinių: 1 000
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 1 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.