Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Harmoni

Identifikavimo numeris Registre: 98782194744-29
Registracijos data: 12/12/2010 11:51:03

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 06/06/2016 19:09:21
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/06/2016 19:09:21
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/06/2017

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Harmoni

Harmoni

sdružení právnických osob

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Budějovicka, 73
14200 Praha
ČEKIJOS RESPUBLIKA

(+00420)731612801

    Teisiškai atsakingas asmuo

Daniel Toušek

předseda

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Daniel Toušek

předseda

    Tikslai ir uždaviniai

Práce na poradenství v oblasti regionálního rozvoje, podnikání, vědy a výzkumu, vzdělávání.
Zajišťování školení a vzdělávání v oblasti podnikání.
Zpracování stanovisek v vládním a krajským dokumentům.

valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Digitální animace

Projekty


 

Non

Non

Non

Non

Non

stanoviska k vládním materiálům

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 3

3

0,8

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis
 • Įmonės
 • Švietimas
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

13

UTRIN s.r.o.(1),
Danto a.s.(1),
Manažerská akademie jakosti(1),
Slovimex s.r.o.(1),
Bohemianmultimedia s.r.o.(1),
SSCHK o.s.(1),
SČS o.s.(1),
Helptoure(1),
Hosoz(1),
Debor tour(1),
EAM s.r.o.(1),
Podnikatelká akademi s.r.o.(1),
ŠCHK Kubišta s.r.o.(1)

 • ČEKIJOS RESPUBLIKA

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

100 000 €

99 000 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

99 000 €

1 000 €

1 000 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.