Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

De Vier Essen BV

Inschrijvingsnummer in het register 98714698388-32
Inschrijvingsdatum: 20-3-12 9:57:06

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 21-2-14 21:45:58
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 21-2-14 21:45:58


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: De Vier Essen BV
Acroniem: 4sn
Rechtsvorm: Limited Company
Website: http://www.4sn.nl

Categorie

Categorie I - Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/zelfstandige adviseurs
Meer specifiek: Zelfstandige adviseurs

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jan Jongbloed
Functie: CEO

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jan Jongbloed
Functie: CEO

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Zoetendijk  16
2811 HA Reeuwijk
NEDERLAND
Telefoon: (+31) 182391765
Faxnummer: (+31) 182391766
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: De Vier Essen is a consultancy firm that has carried out several international consultancy assignments for (among others) the EU on capacity building, innovation, curriculum design, social reintegration.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie: De Vier Essens own code of conduct:
The basics of De Vier Essen BV’s code of conduct is that De Vier Essen BV will never act in a way that is disrespectful or disruptive to society, humanity and environment.

Helping clients
- De Vier Essen BV will never help clients that in any way are in or planning to be in an organization that is involved in activities that are disruptive or irrespective to society, such as gender unequality, exploitation of female or male sexual exploitation etc.
- De Vier Essen BV will never help clients that in any way are in or planning to be in an organization that is involved in activities that are disruptive or irrespective to humanity, such as child labor, where labor is involved that does not compensate the laborers in a decent way etc..
- De Vier Essen BV will never help clients that in any way are in or planning to be in an organization that is involved in activities that are disruptive or irrespective to environment, such as unlawful exploitation or damaging to natural resources, unnecessary or excessive polluting of the environment etc...
- De Vier Essen BV will ensure, to it’s best abilities, that clients adhere to local law, tax payments, social conditions and will pay it’s employees a salary that, according to local situation and the kind of work is decent;
- De Vier Essen BV will respect the Intellectual Property of it’s clients and will in no way violate the rights of clients to this IP. From the moment De Vier Essen BV (and/or it’s employees) are acquainted with the IP of it’s client, De Vier Essen BV will keep strict confidentiality and will in no way use the knowledge in other than helping the client.

De Vier Essen BV as organization
- De Vier Essen BV organization will operate and deliver it’s services regardless of race, gender, creed or nationality and without adverse distinction of any kind;
- De Vier Essen BV organization will operate and deliver it’s services such that it can not be used to further a particular political or religious standpoint
- De Vier Essen BV organization will operate and deliver it’s services with respect to culture and custom
- De Vier Essen BV organization will as much as possible build on local capacities;
- De Vier Essen BV will in no way be involved in any kind of corruption. No benefits (financially or otherwise) will be granted to third parties without there being an agreement on services rendered, and the benefits must be in accordance with this services rendered
- De Vier Essen BV organization will hold itself responsible to those that seek and receive it’s services and to those from whom we receive and accept resources;
- In De Vier Essen BV’s promotion activities we will in no way discredit those that seek and receive services and those from whom we receive and accept resources
- In De Vier Essen BV’s promotion activities only De Vier Essen BV’s activities and results will be promoted without bias or exaggeration;;
- De Vier Essen BV organization will employ it’s employees according to local rule and regardless of race, gender, creed or nationality and remunerates them according to locally accepted decent wages;
- De Vier Essen BV organization will not in any way partake in transactions that could be construed as unethical or uncontrollable. All transactions should adhere to ethical standards and transparency. In particular all financial transactions by De Vier Essen BV will be based on appropriate tendering, invoicing and payment to the beneficiary that has tendered and invoices;
- De Vier Essen BV organization will have an administration, according to international standards and transparency

De Vier Essen BV’s employee
- De Vier Essen BV’s employees should be considerate, respectful and collaborative;
- De Vier Essen BV’s employees will adhere by this code of conduct. Where in this code of conduct De Vier Essen BV is mentioned as an organization, De Vier Essen BV’s employees are considered to fully comply to the ru

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Projects EuropeAid

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Economische en financiële zaken
 • Jeugd
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Omzet van de organisatie voor de behartiging van de belangen van haar cliënten bij de Europese instellingen:
>= 150000  € en < 200000  €

Cliënten waarmee een omzet van minder dan 50000 € wordt gerealiseerd
 • FIT bv

Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.