Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali    Profil tar-reġistrant

De Vier Essen BV

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 98714698388-32
Data Reġistrazzjoni: 20/03/2012 09:57:06

L-informazzjoni dwar din l-entità kienet mibdula l-aħħar fi: 06/02/2015 11:46:01
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet: 06/02/2015 11:46:01
L-aġġornament li jmiss mistenni mhux aktar tard minn : 06/02/2016

    Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

De Vier Essen BV

4sn

Limited Company

    Taqsima ta’ reġistrazzjoni

I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali

Konsulenti li jaħdmu għal rashom

    Dettalji personali

Zoetendijk, 16
Reeuwijk 2811 HA
L-OLANDA

(+31) 182391765

    Persuna b'responsabbiltà legali

Sinjur  Jan Jongbloed

CEO

    Persuna li tiegħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE

Sinjur  Jan Jongbloed

CEO

    Għanijiet u missjonijiet

De Vier Essen is a consultancy firm that has carried out several international consultancy assignments for (among others) the EU on capacity building, innovation, curriculum design, social reintegration.

Dinji

    Attivitajiet speċifiċi koperti mir-Reġistru

none

none


 

Le

Le

Le

Le

Le

Projects EuropeAid

    Numru ta' persuni involuti fl-attivitajiet deskritti fil-kaxxa t'hawn fuq

100%: 1  

1

1

De Vier Essens own code of conduct:
The basics of De Vier Essen BV’s code of conduct is that De Vier Essen BV will never act in a way that is disrespectful or disruptive to society, humanity and environment.

Helping clients
- De Vier Essen BV will never help clients that in any way are in or planning to be in an organization that is involved in activities that are disruptive or irrespective to society, such as gender unequality, exploitation of female or male sexual exploitation etc.
- De Vier Essen BV will never help clients that in any way are in or planning to be in an organization that is involved in activities that are disruptive or irrespective to humanity, such as child labor, where labor is involved that does not compensate the laborers in a decent way etc..
- De Vier Essen BV will never help clients that in any way are in or planning to be in an organization that is involved in activities that are disruptive or irrespective to environment, such as unlawful exploitation or damaging to natural resources, unnecessary or excessive polluting of the environment etc...
- De Vier Essen BV will ensure, to it’s best abilities, that clients adhere to local law, tax payments, social conditions and will pay it’s employees a salary that, according to local situation and the kind of work is decent;
- De Vier Essen BV will respect the Intellectual Property of it’s clients and will in no way violate the rights of clients to this IP. From the moment De Vier Essen BV (and/or it’s employees) are acquainted with the IP of it’s client, De Vier Essen BV will keep strict confidentiality and will in no way use the knowledge in other than helping the client.

De Vier Essen BV as organization
- De Vier Essen BV organization will operate and deliver it’s services regardless of race, gender, creed or nationality and without adverse distinction of any kind;
- De Vier Essen BV organization will operate and deliver it’s services such that it can not be used to further a particular political or religious standpoint
- De Vier Essen BV organization will operate and deliver it’s services with respect to culture and custom
- De Vier Essen BV organization will as much as possible build on local capacities;
- De Vier Essen BV will in no way be involved in any kind of corruption. No benefits (financially or otherwise) will be granted to third parties without there being an agreement on services rendered, and the benefits must be in accordance with this services rendered
- De Vier Essen BV organization will hold itself responsible to those that seek and receive it’s services and to those from whom we receive and accept resources;
- In De Vier Essen BV’s promotion activities we will in no way discredit those that seek and receive services and those from whom we receive and accept resources
- In De Vier Essen BV’s promotion activities only De Vier Essen BV’s activities and results will be promoted without bias or exaggeration;;
- De Vier Essen BV organization will employ it’s employees according to local rule and regardless of race, gender, creed or nationality and remunerates them according to locally accepted decent wages;
- De Vier Essen BV organization will not in any way partake in transactions that could be construed as unethical or uncontrollable. All transactions should adhere to ethical standards and transparency. In particular all financial transactions by De Vier Essen BV will be based on appropriate tendering, invoicing and payment to the beneficiary that has tendered and invoices;
- De Vier Essen BV organization will have an administration, according to international standards and transparency

De Vier Essen BV’s employee
- De Vier Essen BV’s employees should be considerate, respectful and collaborative;
- De Vier Essen BV’s employees will adhere by this code of conduct. Where in this code of conduct De Vier Essen BV is mentioned as an organization, De Vier Essen BV’s employees are considered to fully comply to the ru

    Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

    Oqsma ta’ interess

  • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
  • Edukazzjoni
  • Impjiegi u affarijiet soċjali
  • Intrapriżi
  • Riċerka u teknoloġija
  • Żgħażagħ
  • Żvilupp

    Sħubija u affiljazzjoni

    Dejta finanzjarja

01/2013  -  12/2013

< 9,999 €

< 99,999 €

  • Municipality The Hague

Ebda finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fl-aħħar sena finanzjarja magħluqa.

    Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.