Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

De Vier Essen BV

Identitātes numurs Reģistrā: 98714698388-32
Reģistrācijas datums: 12.20.3 09:57:06

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.21.2 21:45:58
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.21.2 21:45:58


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: De Vier Essen BV
Akronīms: 4sn
Juridiskais statuss: Limited Company
Tīmekļa vietne: http://www.4sn.nl

Nodaļas

Nodaļa: I – Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti
un precīzāk: Pašnodarbinātie konsultanti

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Jan Jongbloed
Amats CEO

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Jan Jongbloed
Amats CEO

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Zoetendijk  16
Reeuwijk 2811 HA
NĪDERLANDE
Tālruņa numurs: (+31) 182391765
Faksa numurs: (+31) 182391766
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: De Vier Essen is a consultancy firm that has carried out several international consultancy assignments for (among others) the EU on capacity building, innovation, curriculum design, social reintegration.
Intereses, ko pārstāv jūsu organizācija, ir:
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija: De Vier Essens own code of conduct:
The basics of De Vier Essen BV’s code of conduct is that De Vier Essen BV will never act in a way that is disrespectful or disruptive to society, humanity and environment.

Helping clients
- De Vier Essen BV will never help clients that in any way are in or planning to be in an organization that is involved in activities that are disruptive or irrespective to society, such as gender unequality, exploitation of female or male sexual exploitation etc.
- De Vier Essen BV will never help clients that in any way are in or planning to be in an organization that is involved in activities that are disruptive or irrespective to humanity, such as child labor, where labor is involved that does not compensate the laborers in a decent way etc..
- De Vier Essen BV will never help clients that in any way are in or planning to be in an organization that is involved in activities that are disruptive or irrespective to environment, such as unlawful exploitation or damaging to natural resources, unnecessary or excessive polluting of the environment etc...
- De Vier Essen BV will ensure, to it’s best abilities, that clients adhere to local law, tax payments, social conditions and will pay it’s employees a salary that, according to local situation and the kind of work is decent;
- De Vier Essen BV will respect the Intellectual Property of it’s clients and will in no way violate the rights of clients to this IP. From the moment De Vier Essen BV (and/or it’s employees) are acquainted with the IP of it’s client, De Vier Essen BV will keep strict confidentiality and will in no way use the knowledge in other than helping the client.

De Vier Essen BV as organization
- De Vier Essen BV organization will operate and deliver it’s services regardless of race, gender, creed or nationality and without adverse distinction of any kind;
- De Vier Essen BV organization will operate and deliver it’s services such that it can not be used to further a particular political or religious standpoint
- De Vier Essen BV organization will operate and deliver it’s services with respect to culture and custom
- De Vier Essen BV organization will as much as possible build on local capacities;
- De Vier Essen BV will in no way be involved in any kind of corruption. No benefits (financially or otherwise) will be granted to third parties without there being an agreement on services rendered, and the benefits must be in accordance with this services rendered
- De Vier Essen BV organization will hold itself responsible to those that seek and receive it’s services and to those from whom we receive and accept resources;
- In De Vier Essen BV’s promotion activities we will in no way discredit those that seek and receive services and those from whom we receive and accept resources
- In De Vier Essen BV’s promotion activities only De Vier Essen BV’s activities and results will be promoted without bias or exaggeration;;
- De Vier Essen BV organization will employ it’s employees according to local rule and regardless of race, gender, creed or nationality and remunerates them according to locally accepted decent wages;
- De Vier Essen BV organization will not in any way partake in transactions that could be construed as unethical or uncontrollable. All transactions should adhere to ethical standards and transparency. In particular all financial transactions by De Vier Essen BV will be based on appropriate tendering, invoicing and payment to the beneficiary that has tendered and invoices;
- De Vier Essen BV organization will have an administration, according to international standards and transparency

De Vier Essen BV’s employee
- De Vier Essen BV’s employees should be considerate, respectful and collaborative;
- De Vier Essen BV’s employees will adhere by this code of conduct. Where in this code of conduct De Vier Essen BV is mentioned as an organization, De Vier Essen BV’s employees are considered to fully comply to the ru

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Projects EuropeAid

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Attīstība
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Uzņēmumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Jūsu organizācijas apgrozījums saistībā ar lobēšanu ES institūcijās klientu vārdā:
>= 150000  € un < 200000  €

Klienti, kuru apgrozījums ir mazāks par 50000 €.
 • FIT bv

No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.