Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

De Vier Essen BV

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 98714698388-32
Regisztráció időpontja: 2012.03.20. 9:57:06

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.02.21. 21:45:58
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.02.21. 21:45:58


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: De Vier Essen BV
Rövidítés: 4sn
Jogi forma: Limited Company
Honlap: http://www.4sn.nl

Kategóriák

Kategória: I - Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független tanácsadók
ezen belül: Független tanácsadók

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Jan Jongbloed
Beosztás: CEO

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Jan Jongbloed
Beosztás: CEO

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Zoetendijk  16
Reeuwijk 2811 HA
HOLLANDIA
Telefonszám: (+31) 182391765
Faxszám: (+31) 182391766
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: De Vier Essen is a consultancy firm that has carried out several international consultancy assignments for (among others) the EU on capacity building, innovation, curriculum design, social reintegration.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • nemzetközi

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 2
Kiegészítő információk: De Vier Essens own code of conduct:
The basics of De Vier Essen BV’s code of conduct is that De Vier Essen BV will never act in a way that is disrespectful or disruptive to society, humanity and environment.

Helping clients
- De Vier Essen BV will never help clients that in any way are in or planning to be in an organization that is involved in activities that are disruptive or irrespective to society, such as gender unequality, exploitation of female or male sexual exploitation etc.
- De Vier Essen BV will never help clients that in any way are in or planning to be in an organization that is involved in activities that are disruptive or irrespective to humanity, such as child labor, where labor is involved that does not compensate the laborers in a decent way etc..
- De Vier Essen BV will never help clients that in any way are in or planning to be in an organization that is involved in activities that are disruptive or irrespective to environment, such as unlawful exploitation or damaging to natural resources, unnecessary or excessive polluting of the environment etc...
- De Vier Essen BV will ensure, to it’s best abilities, that clients adhere to local law, tax payments, social conditions and will pay it’s employees a salary that, according to local situation and the kind of work is decent;
- De Vier Essen BV will respect the Intellectual Property of it’s clients and will in no way violate the rights of clients to this IP. From the moment De Vier Essen BV (and/or it’s employees) are acquainted with the IP of it’s client, De Vier Essen BV will keep strict confidentiality and will in no way use the knowledge in other than helping the client.

De Vier Essen BV as organization
- De Vier Essen BV organization will operate and deliver it’s services regardless of race, gender, creed or nationality and without adverse distinction of any kind;
- De Vier Essen BV organization will operate and deliver it’s services such that it can not be used to further a particular political or religious standpoint
- De Vier Essen BV organization will operate and deliver it’s services with respect to culture and custom
- De Vier Essen BV organization will as much as possible build on local capacities;
- De Vier Essen BV will in no way be involved in any kind of corruption. No benefits (financially or otherwise) will be granted to third parties without there being an agreement on services rendered, and the benefits must be in accordance with this services rendered
- De Vier Essen BV organization will hold itself responsible to those that seek and receive it’s services and to those from whom we receive and accept resources;
- In De Vier Essen BV’s promotion activities we will in no way discredit those that seek and receive services and those from whom we receive and accept resources
- In De Vier Essen BV’s promotion activities only De Vier Essen BV’s activities and results will be promoted without bias or exaggeration;;
- De Vier Essen BV organization will employ it’s employees according to local rule and regardless of race, gender, creed or nationality and remunerates them according to locally accepted decent wages;
- De Vier Essen BV organization will not in any way partake in transactions that could be construed as unethical or uncontrollable. All transactions should adhere to ethical standards and transparency. In particular all financial transactions by De Vier Essen BV will be based on appropriate tendering, invoicing and payment to the beneficiary that has tendered and invoices;
- De Vier Essen BV organization will have an administration, according to international standards and transparency

De Vier Essen BV’s employee
- De Vier Essen BV’s employees should be considerate, respectful and collaborative;
- De Vier Essen BV’s employees will adhere by this code of conduct. Where in this code of conduct De Vier Essen BV is mentioned as an organization, De Vier Essen BV’s employees are considered to fully comply to the ru

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Projects EuropeAid

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Fejlesztés
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Ifjúságpolitika
 • Kutatás és technológia
 • Oktatás
 • Vállalkozáspolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
Az uniós intézményeknél az ügyfelek számára végzett lobbitevékenységből származó forgalom:
>= 150000  € és < 200000  €

50000 € összegnél alacsonyabb forgalmat jelentő ügyfelek.
 • FIT bv

A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.