Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

ITS Germany e.V. Deutsche Gesellschaft für Intelligente Transportsysteme

Identifikacijska številka v Registru: 98679931371-12
Datum registracije: 14/03/2009 17:27:06

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 02/02/2015 12:23:50
Datum zadnje letne spremembe: 02/02/2015 12:23:50
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 02/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

ITS Germany e.V. Deutsche Gesellschaft für Intelligente Transportsysteme

ITS Germany

e.V.

    Oddelek registracije

III - Nevladne organizacije

Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

    Kontaktni podatki

c/o HBT, 3
Stadthausbrücke
20355 Hamburg
NEMČIJA

(+4940) 36977911

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Dr. Manfred Droste

Präsident

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Manfred Droste

Vorstand

    Cilji in naloge

Förderung intelligenter Transportsysteme

  • evropski
  • svetovni
  • nacionalni
  • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

ITS


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ITS Action Plan ua

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

50%: 1   25%: 2

3

1

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Promet
  • Raziskave in tehnologija
  • Vseevropska omrežja

    Članstvo in povezanost z mrežami

0

  • AVSTRIJA
  • NEMČIJA
  • NIZOZEMSKA

    Finančni podatki

01/2011  -  12/2011

< 9.999 €

20.000 €

0 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

20.000 €

20.000 €

no

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
THE LESS ADMINISTRATION CHARTA