Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

ITS Germany e.V. Deutsche Gesellschaft für Intelligente Transportsysteme

Numărul de identificare din Registru: 98679931371-12
Data înscrierii: 14.03.2009 17:27:06

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 20.02.2014 10:10:16
Data ultimei actualizări anuale: 20.02.2014 10:10:16


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: ITS Germany e.V. Deutsche Gesellschaft für Intelligente Transportsysteme
Acronim: ITS Germany
Statut juridic: e.V.
Site internet: http://www.itsgermany.org

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Dr. Manfred Droste
Funcţie: Präsident

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Manfred Droste
Funcţie: Vorstand

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: c/o HBT Stadthausbrücke 3
20355 Hamburg
GERMANIA
Numărul de telefon: (+4940) 36977911
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Förderung intelligenter Transportsysteme
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


ITS Action Plan ua

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Reţele transeuropene
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • AUSTRIA
 • GERMANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 12/2011
Buget total: 20.000
din care finanţare publică:
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 20.000
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor: 20.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.