Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

ITS Germany e.V. Deutsche Gesellschaft für Intelligente Transportsysteme

Numer identyfikacyjny w rejestrze 98679931371-12
Data rejestracji: 09-03-14 17:27:06

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-02-20 10:10:16
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-02-20 10:10:16


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: ITS Germany e.V. Deutsche Gesellschaft für Intelligente Transportsysteme
Nazwa skrócona: ITS Germany
Status prawny: e.V.
Strona internetowa: http://www.itsgermany.org

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Dr. Manfred Droste
Pełniona funkcja: Präsident

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Manfred Droste
Pełniona funkcja: Vorstand

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: c/o HBT Stadthausbrücke 3
20355 Hamburg
NIEMCY
Numer telefonu: (+4940) 36977911
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Förderung intelligenter Transportsysteme
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


ITS Action Plan ua

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • sieci transeuropejskie
 • transport  

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 0
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • NIEMCY

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 12/2011
Budżet ogólny: 20 000
w tym środki publiczne:
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 20 000
- darowizny:
- składki członkowskie: 20 000
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.