Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

ITS Germany e.V. Deutsche Gesellschaft für Intelligente Transportsysteme

Tunnistenumero rekisterissä: 98679931371-12
Rekisteröintipäivä: 14.3.2009 17:27:06

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 20.2.2014 10:10:16
Edellinen vuotuinen päivitys: 20.2.2014 10:10:16


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: ITS Germany e.V. Deutsche Gesellschaft für Intelligente Transportsysteme
Lyhenne: ITS Germany
Organisaation oikeudellinen muoto: e.V.
Internet-osoite: http://www.itsgermany.org

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Dr. Manfred Droste
Tehtävä organisaatiossa: Präsident

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Manfred Droste
Tehtävä organisaatiossa: Vorstand

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: c/o HBT Stadthausbrücke 3
20355 Hamburg
SAKSA
Puhelinnumero: (+4940) 36977911
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Förderung intelligenter Transportsysteme
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


ITS Action Plan ua

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Liikenne
 • Tutkimus ja teknologia

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ITÄVALTA
 • SAKSA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Kokonaisbudjetti: 20 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 20 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 20 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.