Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

ITS Germany e.V. Deutsche Gesellschaft für Intelligente Transportsysteme

Tunnusnumber registris: 98679931371-12
Registreerimise kuupäev: 14.03.09 17:27:06

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 20.02.14 10:10:16
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 20.02.14 10:10:16


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: ITS Germany e.V. Deutsche Gesellschaft für Intelligente Transportsysteme
Akronüüm: ITS Germany
Õiguslik vorm: e.V.
Veebisait: http://www.itsgermany.org

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Dr. Manfred Droste
Ametikoht: Präsident

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Manfred Droste
Ametikoht: Vorstand

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 3 c/o HBT Stadthausbrücke
20355 Hamburg
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+4940) 36977911
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Förderung intelligenter Transportsysteme
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


ITS Action Plan ua

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 0
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • AUSTRIA
 • SAKSAMAA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2011 - 12/2011
Üldeelarve: 20 000
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 20 000
- annetused:
- liikmemaksud: 20 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.