Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

ITS Germany e.V. Deutsche Gesellschaft für Intelligente Transportsysteme

Tunnusnumber registris: 98679931371-12
Registreerimise kuupäev: 14/03/2009 17:27:06

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 20/02/2014 10:10:16
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 20/02/2014 10:10:16

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

ITS Germany e.V. Deutsche Gesellschaft für Intelligente Transportsysteme

ITS Germany

e.V.

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

c/o HBT, 3
Stadthausbrücke
20355 Hamburg
SAKSAMAA

(+4940) 36977911

(+) 

    Juriidiliselt vastutav isik

Dr. Manfred Droste

Präsident

    ELi asjade eest vastutav isik

Manfred Droste

Vorstand

    Eesmärgid ja ülesanded

Förderung intelligenter Transportsysteme

  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed
  • riiklikud
  • piirkondlik/kohalik

    Tegevused

ITS Action Plan ua

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Teadusuuringud ja tehnoloogia
  • Transport
  • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

0

  • AUSTRIA
  • SAKSAMAA

    Finantsandmed

01/2011  -  12/2011

20 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

20 000 €

 €

20 000 €

< 50 000  €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.