Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Associazione Italiana per il Factoring

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 9866251530-14
Regisztráció időpontja: 2008.10.20. 15:37:25

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2013.10.07. 13:31:53
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2013.10.07. 13:31:53


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Associazione Italiana per il Factoring
Rövidítés: ASSIFACT
Jogi forma: NON DISPONIBILE
Honlap: http://www.assifact.it

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Paolo Licciardello
Beosztás: Presidente

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Alessandro CARRETTA
Beosztás: Segretario Generale

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Cerva  9
MILANO 20122
OLASZORSZÁG
Telefonszám: (+39) 0276020127
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Sono scopi e compiti fondamentali dell’Associazione:

• Collaborare con altri Enti, Associazioni, Istituzioni ed Organismi in genere, sia pubblici che privati, italiani o esteri, nella soluzione dei problemi interessanti il factoring inteso come l’insieme delle attività connesse all’anticipazione, garanzia e gestione dei crediti e debiti di imprese, enti pubblici e privati;

• Svolgere attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli Associati, favorendone lo spirito di coesione ed il coordinamento;

• Compiere e promuovere attività di studio e di ricerca riguardanti il factoring, anche mediante pubblicazioni e convegni;

• Promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune fra gli Associati o fra essi e altri Enti ed Organismi in genere, in Italia ed all’ estero;

• Adempiere ai suoi compiti statutari, nell’ interesse degli Associati, anche nei confronti della Commissione Europea ed in genere di Organizzazioni ed Istituzioni Internazionali, sia direttamente che attraverso appositi organismi;

• Formulare indirizzi di comportamento al fine di una autoregolamentazione della professione;

• Dirimere in via conciliativa contestazioni in atto o potenziali fra gli Associati e tra gli Associati e i terzi, o assumere incarichi che siano conferiti allo stesso fine;

• Promuovere e/o partecipare a sistemi di soluzione stragiudiziale delle controversie tra i propri Associati e la clientela;

• Svolgere in genere ogni attività utile per il conseguimento dei fini dell’ Associazione.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • országos
 • európai

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 1
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Sono scopi e compiti fondamentali dell’Associazione:

• Collaborare con altri Enti, Associazioni, Istituzioni ed Organismi in genere, sia pubblici che privati, italiani o esteri, nella soluzione dei problemi interessanti il factoring inteso come l’insieme delle attività connesse all’anticipazione, garanzia e gestione dei crediti e debiti di imprese, enti pubblici e privati;

• Svolgere attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli Associati, favorendone lo spirito di coesione ed il coordinamento;

• Compiere e promuovere attività di studio e di ricerca riguardanti il factoring, anche mediante pubblicazioni e convegni;

• Promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune fra gli Associati o fra essi e altri Enti ed Organismi in genere, in Italia ed all’ estero;

• Adempiere ai suoi compiti statutari, nell’ interesse degli Associati, anche nei confronti della Commissione Europea ed in genere di Organizzazioni ed Istituzioni Internazionali, sia direttamente che attraverso appositi organismi;

• Formulare indirizzi di comportamento al fine di una autoregolamentazione della professione;

• Dirimere in via conciliativa contestazioni in atto o potenziali fra gli Associati e tra gli Associati e i terzi, o assumere incarichi che siano conferiti allo stesso fine;

• Promuovere e/o partecipare a sistemi di soluzione stragiudiziale delle controversie tra i propri Associati e la clientela;

• Svolgere in genere ogni attività utile per il conseguimento dei fini dell’ Associazione.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Adózás
 • Általános és intézményi ügyek
 • Belső piac
 • Belügyi
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Kereskedelem
 • Költségvetés
 • Vállalkozáspolitika
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
Assifact aderisce a EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (EUF), organo di rappresentanza dell'industria del factoring in ambito europeo.

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 04/2012 - 03/2013
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 50000  € és < 100000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.