Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Turkish Cypriot Chamber of Commerce

Identifikavimo numeris Registre: 98584666701-12
Registracijos data: 11.9.16 11.48.33

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.9.17 10.52.47
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.9.17 10.51.46


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Turkish Cypriot Chamber of Commerce
Akronimas: KTTO
Teisinis statusas: Chamber of Commerce
Svetainė: http://www.ktto.net

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Aysun Onet
Pareigos: Secretary-General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Lale Shener
Pareigos: Brussels Representative

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Bedrettin Demirel Caddesi  90
- Lefkosa (Nicosia)
KIPRAS
Telefono numeris: (+90392) 2283645
Faksas: (+90392) 2270782
Papildoma kontaktinė informacija: Ms Lale Shener
Brussels Representative
Turkish Cypriot Chamber of Commerce

KTTO Brussels Office
Chamber House
Avenue des Arts 19 AD
1000 Brussels
Belgium

brussels@ktto.net
lshener@ktto.net

Tel: +32-2-280-2280
Fax: +32-2-280-1180

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: KTTO is the highest level business representation organization in Northern Cyprus, representing the general economic interest of close to 3,500 SMEs amounting to 95% of the Turkish Cypriot economy.

KTTO’s mission is to promote the economic development of Northern Cyprus by serving its members at home and abroad, through upholding the principles of private enterprise and free trade within the bounds of the constitution and laws of Northern Cyprus.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Lale Shener 13.10.3 14.10.1

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


- Implementation of the "Green Line Regulation" (Council Regulation No 866/2004) in Cyprus.

- Communication and advocacy activities.

- EU awareness raising, information and project management support.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
- European Small Business Alliance (ESBA)


- World Chambers Federation

- Islamic Chambers of Commerce and Industry

- Network of Interest Representation Offices of New and Candidate Countries (NIROC)

- Society of European Affairs Professionals (membership of the Brussels Representative)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 01/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
SEAP Code of Conduct