Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Turkish Cypriot Chamber of Commerce

Идентификационен номер в Регистъра: 98584666701-12
Дата на регистрация: 16/09/2011 11:48:33

Информацията за този субект е била последно изменена на: 24/04/2015 14:13:39
Последната годишна актуализация е извършена на: 24/04/2015 14:08:08
Следваща актуализация най-късно до: 24/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Turkish Cypriot Chamber of Commerce

KTTO

Chamber of Commerce

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Bedrettin Demirel Caddesi, 90
- Lefkosa (Nicosia)
КИПЪР

(+90392) 2283645

    Правно отговорно лице

Госпожа  Aysun Onet

Secretary-General

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Lale Shener

Brussels Representative

    Цели и задачи

KTTO is the leading business representation organization in Northern Cyprus, representing the general economic interest of close to 3,000 enterprises from a wide range of sectors from trade to manufacturing and from tourism to financial services and construction, amounting to 95% of the Turkish Cypriot economy.

KTTO’s mission is to promote the economic development of Northern Cyprus by serving its members at home and abroad, through upholding the principles of private enterprise and free and fair trade.

KTTO is committed to promoting the economic interests of the Turkish Cypriot community at EU level and facilitate the private sector's integration to the EU.
The Chamber strives to contribute to the efforts in preparing the Turkish Cypriot business community for the adoption of EU standards and the implementation of the acquis, to enhance the productivity and competitiveness of the private sector.

 • европейско равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

- Application of the "Republic of Cyprus" for the registration of "Halloumi/Hellim" as a Protected Designation of Origin (PDO) under Regulation (EU) No 1151/2012.

- COM(2004)466 Final, 2004/0148 (ACC), Proposal for a Council Regulation on special conditions for trade with those areas of the Republic of Cyprus in which the Government of the Republic of Cyprus does not exercise effective control.

-COSME and Horizon 2020 Programmes: the calls for proposals within the framework of COSME are being followed closely

- EU Late Payment Directive 2011/7/EU

- European Fund for Strategic Investments (EFSI) legislative proposal

- Implementation of the "Green Line Regulation" (Council Regulation No 866/2004)

- Council Regulation (EC) No 389/2006 of 27 February 2006,establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community

- Communication and advocacy activities.

- KTTO newsletter


 

Не

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Lale SHENER 17/10/2014 15/10/2015

    Области на интерес

 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

- European Small Business Alliance (ESBA)

- World Chambers Federation

- Islamic Chambers of Commerce and Industry

- Society of European Affairs Professionals (membership of the Brussels Representative)

    Финансови данни

12/2013  -  12/2014

>= 50 000 € и < 99 999 €

0 €

European Commission

253 435 €

Aid Regulation 389/2006, European Commission, EU

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
SEAP Code of Conduct