Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Turkish Cypriot Chamber of Commerce

Идентификационен номер в Регистъра: 98584666701-12
Дата на регистрация: 11-9-16 11:48:33

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-9-17 10:52:47
Последната годишна актуализация е извършена на 14-9-17 10:51:46


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Turkish Cypriot Chamber of Commerce
Инициали: KTTO
Правен статут: Chamber of Commerce
Уебсайт: http://www.ktto.net

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожица  Aysun Onet
Длъжност: Secretary-General

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожица  Lale Shener
Длъжност: Brussels Representative

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Bedrettin Demirel Caddesi  90
- Lefkosa (Nicosia)
КИПЪР
Телефонен номер: (+90392) 2283645
Факс: (+90392) 2270782
Друга информация за връзка: Ms Lale Shener
Brussels Representative
Turkish Cypriot Chamber of Commerce

KTTO Brussels Office
Chamber House
Avenue des Arts 19 AD
1000 Brussels
Belgium

brussels@ktto.net
lshener@ktto.net

Tel: +32-2-280-2280
Fax: +32-2-280-1180

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: KTTO is the highest level business representation organization in Northern Cyprus, representing the general economic interest of close to 3,500 SMEs amounting to 95% of the Turkish Cypriot economy.

KTTO’s mission is to promote the economic development of Northern Cyprus by serving its members at home and abroad, through upholding the principles of private enterprise and free trade within the bounds of the constitution and laws of Northern Cyprus.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Lale Shener 14-10-17 15-10-15

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


- Implementation of the "Green Line Regulation" (Council Regulation No 866/2004) in Cyprus.

- Communication and advocacy activities.

- EU awareness raising, information and project management support.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
- European Small Business Alliance (ESBA)


- World Chambers Federation

- Islamic Chambers of Commerce and Industry

- Network of Interest Representation Offices of New and Candidate Countries (NIROC)

- Society of European Affairs Professionals (membership of the Brussels Representative)

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 01/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
SEAP Code of Conduct