Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Deutsche Gesellschaft für Verbandsmanagement e.V.

Identifikacijska številka v Registru: 98569583370-20
Datum registracije: 23.3.10 18:50:02

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 24.3.14 10:55:31
Datum zadnje letne spremembe: 24.3.14 10:55:31


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Deutsche Gesellschaft für Verbandsmanagement e.V.
Kratica: DGVM
Pravni status: eingetragener Verein
Spletna stran: http://www.dgvm.de

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Druge podobne organizacije

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Wolfgang Lietzau
Položaj: Geschäftsführer

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Lietzau Wolfgang
Položaj: Geschäftsführer

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Burgstr.  79
Poštni predal: 200355
53177 Bonn
NEMČIJA
Telefon: (+49) 22893549340
Telefaks: (+49) 22893549345
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Seit ihrer Gründung im Jahre 1996 hat sich die DGVM zu einem Verband für alle Verbände entwickelt. Sie ist die führende Querschnittsorganisation für hauptamtlich geführte Verbände in Deutschland. Wirtschaftsverbände, Branchen- und Fachverbände zählen ebenso zu den Mitgliedern wie Kammern, Berufsverbände, Verbände des Sports, gesellschaftspolitische Organisationen sowie Sozial- und Wohlfahrtsverbände und Spendenorganisationen. Es sind Spitzen- und Bundesverbände als auch Landesverbände vertreten.

Über alle Verbandsgrenzen hinweg befasst sich die DGVM mit der weiteren Professionalisierung des Verbandsmanagements und verdeutlicht darüber hinaus die wichtige Aufgabe und Unverzichtbarkeit organisierter Interessenvertretungen in einer modernen, pluralistischen Gesellschaft.

Die DGVM unterstützt die Führungskräfte der Verbände aktiv in ihrer verbandlichen Tagesarbeit. Dazu liefert sie wichtige Informationen, setzt neue Impulse und moderiert den Erfahrungsaustausch zwischen den Verbänden. Nicht zuletzt auch durch die Setzung von Themen und Bereitstellung von Hintergrundinformationen für die Medien. Die Quelle der Informationen ist ein eng geknüpftes Netzwerk von Führungskräften der Mitgliedsverbände, externen Verbandsexperten, spezialisierten Beratern, Verbandsforschern und Verbandsdienstleistern. Die DGVM stellt Expertise bereit und vermittelt Experten zu allen Verbandsfragen.

Durch ihre umfangreichen Aktivitäten, durch permante Informationssammlung und -weitergabe, übernimmt die DGVM die Aufgabe des Agenda-Setters in der Verbandswelt.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Allgemein: Hervorhebung der Bedeutung und Unverzichtbarkeit organisierter Interessenvertretungen in einer modernen, pluralistischen Gesellschaft.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Komuniciranje
 • Notranje zadeve
 • Obdavčenje
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Razvoj
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Die DGVM fungiert als Querschnittsorganisation für 350 Verbände.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.