Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Deutsche Gesellschaft für Verbandsmanagement e.V.

Identifikavimo numeris Registre: 98569583370-20
Registracijos data: 10.3.23 18.50.02

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.3.24 10.55.31
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.3.24 10.55.31


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Deutsche Gesellschaft für Verbandsmanagement e.V.
Akronimas: DGVM
Teisinis statusas: eingetragener Verein
Svetainė: http://www.dgvm.de

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Kitos panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Wolfgang Lietzau
Pareigos: Geschäftsführer

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Lietzau Wolfgang
Pareigos: Geschäftsführer

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Burgstr.  79
Pašto dėžutė: 200355
53177 Bonn
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+49) 22893549340
Faksas: (+49) 22893549345
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Seit ihrer Gründung im Jahre 1996 hat sich die DGVM zu einem Verband für alle Verbände entwickelt. Sie ist die führende Querschnittsorganisation für hauptamtlich geführte Verbände in Deutschland. Wirtschaftsverbände, Branchen- und Fachverbände zählen ebenso zu den Mitgliedern wie Kammern, Berufsverbände, Verbände des Sports, gesellschaftspolitische Organisationen sowie Sozial- und Wohlfahrtsverbände und Spendenorganisationen. Es sind Spitzen- und Bundesverbände als auch Landesverbände vertreten.

Über alle Verbandsgrenzen hinweg befasst sich die DGVM mit der weiteren Professionalisierung des Verbandsmanagements und verdeutlicht darüber hinaus die wichtige Aufgabe und Unverzichtbarkeit organisierter Interessenvertretungen in einer modernen, pluralistischen Gesellschaft.

Die DGVM unterstützt die Führungskräfte der Verbände aktiv in ihrer verbandlichen Tagesarbeit. Dazu liefert sie wichtige Informationen, setzt neue Impulse und moderiert den Erfahrungsaustausch zwischen den Verbänden. Nicht zuletzt auch durch die Setzung von Themen und Bereitstellung von Hintergrundinformationen für die Medien. Die Quelle der Informationen ist ein eng geknüpftes Netzwerk von Führungskräften der Mitgliedsverbände, externen Verbandsexperten, spezialisierten Beratern, Verbandsforschern und Verbandsdienstleistern. Die DGVM stellt Expertise bereit und vermittelt Experten zu allen Verbandsfragen.

Durch ihre umfangreichen Aktivitäten, durch permante Informationssammlung und -weitergabe, übernimmt die DGVM die Aufgabe des Agenda-Setters in der Verbandswelt.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Allgemein: Hervorhebung der Bedeutung und Unverzichtbarkeit organisierter Interessenvertretungen in einer modernen, pluralistischen Gesellschaft.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Informacinė visuomenė
 • Komunikacija
 • Mokesčiai
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vystymasis

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Die DGVM fungiert als Querschnittsorganisation für 350 Verbände.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.