Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

European Poultry, Egg and Game Association

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 98538474751-91
Data rejestracji: 13/12/2010 11:59:38

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 28/03/2015 18:25:04
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 28/03/2015 18:25:04
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 28/03/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

European Poultry, Egg and Game Association

EPEGA

eingetragener Verein (e.V.) nach deutschem Recht

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Konrad-Zuse-Platz, 5
53227 Bonn
NIEMCY

(+49) 228 959 600

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Caspar von der Crone

Vorsitzender / General Manager

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Bernd Gruner

Head of Brussels office

    Cele i zakres obowiązków

EPEGA is the European Poultry, Egg and Game Association. We are representing the interests of the EU's egg, poultry and game producers, wholesale business and foreign trade in these commodities. Traceability, food safety,animal welfare and quality controls are of major importance for the members of the association.

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

TTIP, WTO, International Trade

Food Safety along the whole supply chain, animal welfare, GMO


 

Nie

Poultry and egg

Nie

Nie

Nie

Agriculture, Consumer affairs, Food safety, Sustainability, Traceability, Foreign trade

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 1   50%: 2  

3

2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Bernd Gruner 29/07/2014 25/07/2015

    Obszary zainteresowania

 • bezpieczeństwo żywności
 • cła
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Our links and associations with other organsiations can be found at our website:

http://www.epega.org

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

10 000 €–24 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

EPEGA is funded exclusively by membership fees.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.