Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Numer identyfikacyjny w rejestrze 98479974118-23
Data rejestracji: 10-09-05 11:31:46

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-09-08 15:41:24
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-09-08 15:41:24


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Nazwa skrócona: SNCTA
Status prawny: ORGANISATION PROFESSIONNELLE
Strona internetowa: http://www.sncta.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Związki zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  ROLAND THEVENOUX
Pełniona funkcja: PRESIDENT

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  roland thevenoux
Pełniona funkcja: president

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: ROUTE DE CHARLIEU  209
42300 ROANNE
FRANCJA
Numer telefonu: (+33) 0477712111
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Le S.N.C.T.A. d'écoulement objet l' étude et de La Défense , par Moyens Tous, des Droits et des intérêts Matériels et moraux , collectifs qu'individuels tante , des entreprises , des Organismes et des groupements Professionnels exerçant UNE Activité de Contrôle Technique Automobile , à titre principal .
Notamment , le S.N.C.T.A , d'écoulement , mais :
Développer de fils Activité en France et départements français et d'Outre- Mer et d' y promouvoir la Qualité des prestations effectuées par ses Membres .
de Définir , développeur et d' entretenir, Entre Membres une déontologie professionnelle FONDÉE Tant sur la Qualité prestations des mises en œuvre pour la Solidarité entre les Centres de Contrôle et sur une Loyale Confraternité professionnelle .
d' analyseur et de formuler Auprès de Toutes les Autorités gouvernemental , parlementaires , administratifs, professionnelles OU électives , les Avis , informations , Souhaits intéressent, indirectement OU directement , l' Activité du contrôle technique automobile .
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


la securite routiere et le controle technique des vehicules y compris les cycles et motocycles

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • konkurencja
 • społeczeństwo informacyjne
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 12 000 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
oui