Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 98479974118-23
Data rejestracji: 05/09/2010 11:31:46

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 08/09/2014 15:41:24
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 08/09/2014 15:41:24

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

SNCTA

ORGANISATION PROFESSIONNELLE

    Kategoria rejestracji

II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe

Związki zawodowe

    Dane kontaktowe

ROUTE DE CHARLIEU, 209
42300 ROANNE
FRANCJA

(+33) 0477712111

(+) 

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  ROLAND THEVENOUX

PRESIDENT

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  roland thevenoux

president

    Cele i zakres obowiązków

Le S.N.C.T.A. d'écoulement objet l' étude et de La Défense , par Moyens Tous, des Droits et des intérêts Matériels et moraux , collectifs qu'individuels tante , des entreprises , des Organismes et des groupements Professionnels exerçant UNE Activité de Contrôle Technique Automobile , à titre principal .
Notamment , le S.N.C.T.A , d'écoulement , mais :
Développer de fils Activité en France et départements français et d'Outre- Mer et d' y promouvoir la Qualité des prestations effectuées par ses Membres .
de Définir , développeur et d' entretenir, Entre Membres une déontologie professionnelle FONDÉE Tant sur la Qualité prestations des mises en œuvre pour la Solidarité entre les Centres de Contrôle et sur une Loyale Confraternité professionnelle .
d' analyseur et de formuler Auprès de Toutes les Autorités gouvernemental , parlementaires , administratifs, professionnelles OU électives , les Avis , informations , Souhaits intéressent, indirectement OU directement , l' Activité du contrôle technique automobile .

  • europejskim
  • krajowym

    Działalność

la securite routiere et le controle technique des vehicules y compris les cycles et motocycles

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • badania naukowe i technologia
  • konkurencja
  • społeczeństwo informacyjne
  • środowisko
  • transport  
  • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

12 000 €

0 €

0 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
oui