Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 98479974118-23
Data Reġistrazzjoni: 05/09/2010 11:31:46

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 02/09/2013 19:11:26
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 02/09/2013 19:11:26


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Akronimu: SNCTA
Statut legali: ORGANISATION PROFESSIONNELLE
Websajt: http://www.sncta.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Trejdjunjins

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  ROLAND THEVENOUX
Kariga: PRESIDENT

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  roland thevenoux
Kariga: president

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 209 ROUTE DE CHARLIEU 
ROANNE 42300
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33) 0477712111
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Le S.N.C.T.A. d'écoulement objet l' étude et de La Défense , par Moyens Tous, des Droits et des intérêts Matériels et moraux , collectifs qu'individuels tante , des entreprises , des Organismes et des groupements Professionnels exerçant UNE Activité de Contrôle Technique Automobile , à titre principal .
Notamment , le S.N.C.T.A , d'écoulement , mais :
Développer de fils Activité en France et départements français et d'Outre- Mer et d' y promouvoir la Qualité des prestations effectuées par ses Membres .
de Définir , développeur et d' entretenir, Entre Membres une déontologie professionnelle FONDÉE Tant sur la Qualité prestations des mises en œuvre pour la Solidarité entre les Centres de Contrôle et sur une Loyale Confraternité professionnelle .
d' analyseur et de formuler Auprès de Toutes les Autorités gouvernemental , parlementaires , administratifs, professionnelles OU électives , les Avis , informations , Souhaits intéressent, indirectement OU directement , l' Activité du contrôle technique automobile .
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


la securite routiere et le controle technique des vehicules y compris les cycles et motocycles

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Kompetizzjoni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: 12,000 €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
oui