Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Идентификационен номер в Регистъра: 98479974118-23
Дата на регистрация: 10-9-5 11:31:46

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-9-2 19:11:26
Последната годишна актуализация е извършена на 13-9-2 19:11:26


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Инициали: SNCTA
Правен статут: ORGANISATION PROFESSIONNELLE
Уебсайт: http://www.sncta.com

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Профсъюзи

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  ROLAND THEVENOUX
Длъжност: PRESIDENT

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  roland thevenoux
Длъжност: president

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: ROUTE DE CHARLIEU  209
42300 ROANNE
ФРАНЦИЯ
Телефонен номер: (+33) 0477712111
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Le S.N.C.T.A. d'écoulement objet l' étude et de La Défense , par Moyens Tous, des Droits et des intérêts Matériels et moraux , collectifs qu'individuels tante , des entreprises , des Organismes et des groupements Professionnels exerçant UNE Activité de Contrôle Technique Automobile , à titre principal .
Notamment , le S.N.C.T.A , d'écoulement , mais :
Développer de fils Activité en France et départements français et d'Outre- Mer et d' y promouvoir la Qualité des prestations effectuées par ses Membres .
de Définir , développeur et d' entretenir, Entre Membres une déontologie professionnelle FONDÉE Tant sur la Qualité prestations des mises en œuvre pour la Solidarité entre les Centres de Contrôle et sur une Loyale Confraternité professionnelle .
d' analyseur et de formuler Auprès de Toutes les Autorités gouvernemental , parlementaires , administratifs, professionnelles OU électives , les Avis , informations , Souhaits intéressent, indirectement OU directement , l' Activité du contrôle technique automobile .
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


la securite routiere et le controle technique des vehicules y compris les cycles et motocycles

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: 12 000 €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
oui