Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

European Federation for Intercultural Learning

Numer identyfikacyjny w rejestrze 98470877752-88
Data rejestracji: 12-01-17 19:11:59

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-01-13 14:13:02
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-07 10:00:13


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: European Federation for Intercultural Learning
Nazwa skrócona: EFIL
Status prawny: Asbl
Strona internetowa: http://www.efil.org

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Paul Claes
Pełniona funkcja: Secretary General

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Elisa Briga
Pełniona funkcja: Programme, Project and Advocacy Coordinator

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Roger Vandendriesschelaan  18
B-1050 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 02 5145250
Numer faksu: (+32) 02 5142929
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: EFIL, the European Federation for Intercultural Learning, is the umbrella structure for AFS organisations in Europe. AFS traces its roots back to volunteer ambulance drivers who provided their service during the two World Wars; nowadays, AFS is a network of exchange organisations in over 60 countries. With the help of a large network of volunteers they organise short- and long-term intercultural stays abroad (pupil and volunteer service programmes) for over 12,000 young people every year. EFIL supports 27 European AFS organisations by promoting synergies and opportunities in the fields of intercultural learning and global education.

EFIL was established as an international, non-governmental organisation in 1971. Its original purpose was to co-ordinate existing programmes and to establish contacts and programmes in countries not yet involved in the network. Over the past years, EFIL’s scope has become much wider. EFIL is now more than a federation; it’s a partnership, a grouping of organisations committed to stand up for their common interest: providing intercultural learning opportunities to help people develop the knowledge, skills and understanding needed to create a more just and peaceful world.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Elisa Briga 13-11-26 14-11-22

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Advocacy initiatives initiated in the frame of the following Platforms:
EUCIS-LLL
European Youth Forum (YFJ)
Platform for Intercultural Europe
EU Civil Society Platform on Multilingualism
EYV Alliance

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • edukacja
 • kultura
 • młodzież
 • rozszerzanie UE
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 0
Liczba organizacji członkowskich: 28
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • AFS Nederland (100 Członkowie)
 • Intercultura Slovakia (100 Członkowie)
 • Educational Association Interkultura (Slovenia) (50 Członkowie)
 • AFS Intercultural Programs Croatia (60 Członkowie)
 • UG Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini (50 Członkowie)
 • Interkultura Serbia (60 Członkowie)
 • AFS Austauschprogramme für interkulturelles Lernen (Austria) (2 000 Członkowie)
 • AFS Interculterele Programma’s vzw (Belgium Flemish) (800 Członkowie)
 • AFS Programmes Interculturels asbl (Belgium French) (400 Członkowie)
 • AFS Mezikulturni Programy (Czech Republic) (100 Członkowie)
 • AFS Intercultural Programs Finland ry (1 800 Członkowie)
 • AFS Vivre sans Frontière (France) (1 200 Członkowie)
 • AFS Interkulturelle Begegnungen e.V (Germania) (5 700 Członkowie)
 • AFS Magyarorszag – Nemzetközi Csereprogram Alaptivany (500 Członkowie)
 • Intercultura (Italy) (2 600 Członkowie)
 • AFS Starptautiskas Apmainas Programmas Latvija (400 Członkowie)
 • AFS Norge Internasjonal Utveksling (3 500 Członkowie)
 • National Foundation Intercultura (Russia) (380 Członkowie)
 • Intercultura AFS Portugal (1 200 Członkowie)
 • AFS Intercultura Espana (300 Członkowie)
 • AFS Interkulturell Utbildning (Sweden) (210 Członkowie)
 • AFS Interkulturelle Programme (Switzerland) (1 200 Członkowie)
 • AFS Turk Kultur Vakfi (450 Członkowie)
 • AFS Interkultur (Denmark) (2 100 Członkowie)
 • AFS a Islandi – Alþjóðleg fræðsla og samskipti (256 Członkowie)
 • AFS Tunisia Intercultural Programs (50 Członkowie)
 • AFS Egypt – Egyptian Society for Intercultural Exchange (80 Członkowie)
 • Fundacja im ks Siemaszki (50 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • CHORWACJA
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • ŁOTWA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • SŁOWACJA
 • SŁOWENIA
 • SZWECJA
 • WĘGRY
 • WŁOCHY

 • BOŚNIA I HERCEGOWINA
 • EGIPT
 • ISLANDIA
 • NORWEGIA
 • ROSJA (FEDERACJA ROSYJSKA)
 • SERBIA
 • SZWAJCARIA
 • TUNEZJA
 • TURCJA
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
European Civil Society Platform for Lifelong Learning (EUCIS-LLL)
European Youth Forum (YFJ)
EU Civil Society Platform on Multilingualism

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2010 - 12/2010
Budżet ogólny: 441 031
w tym środki publiczne: 210 901
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje: 50 000
- ze źródeł krajowych: 55 898
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
public funding : 105 003
z innych źródeł: 230 130
- darowizny: 0
- składki członkowskie: 230 130
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 400000  €–450000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.