Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

European Federation for Intercultural Learning

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 98470877752-88
Data rejestracji: 17/01/2012 19:11:59

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 09/02/2015 15:03:53
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 09/02/2015 15:03:53
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 09/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

European Federation for Intercultural Learning

EFIL

Asbl

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

Roger Vandendriesschelaan, 18
B-1050 Brussels
BELGIA

(+32) 02 5145250

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Paul Claes

Secretary General

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Elisa Briga

Programme, Project and Advocacy Coordinator

    Cele i zakres obowiązków

EFIL, the European Federation for Intercultural Learning, is the umbrella structure for AFS organisations in Europe. AFS traces its roots back to volunteer ambulance drivers who provided their service during the two World Wars; nowadays, AFS is a network of exchange organisations in over 60 countries. With the help of a large network of volunteers they organise short- and long-term intercultural stays abroad (pupil and volunteer service programmes) for over 12,000 young people every year. EFIL supports 27 European AFS organisations by promoting synergies and opportunities in the fields of intercultural learning and global education.

EFIL was established as an international, non-governmental organisation in 1971. Its original purpose was to co-ordinate existing programmes and to establish contacts and programmes in countries not yet involved in the network. Over the past years, EFIL’s scope has become much wider. EFIL is now more than a federation; it’s a partnership, a grouping of organisations committed to stand up for their common interest: providing intercultural learning opportunities to help people develop the knowledge, skills and understanding needed to create a more just and peaceful world.

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, pupil exchange, remunerated and unremunerated training , voluntary service and au pairing.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Union Code on Visas (Visa Code).
COUNCIL RECOMMENDATION on the validation of non-formal and informal learning.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Advocacy initiatives initiated in the frame of the following Platforms:
EUCIS-LLL
European Youth Forum (YFJ)
European Civil Society Platform on Multilingualism

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

50%: 1  

1

0,5

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • edukacja
 • kultura
 • młodzież
 • rozszerzanie UE
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe

    Członkostwo i przynależność do organizacji

0

AFS Nederland(100),
Intercultura Slovakia(100),
Educational Association Interkultura (Slovenia)(50),
AFS Intercultural Programs Croatia(60),
UG Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini(50),
Interkultura Serbia(60),
AFS Austauschprogramme für interkulturelles Lernen (Austria)(2000),
AFS Interculterele Programma’s vzw (Belgium Flemish)(800),
AFS Programmes Interculturels asbl (Belgium French)(400),
AFS Mezikulturni Programy (Czech Republic)(100),
AFS Intercultural Programs Finland ry(1800),
AFS Vivre sans Frontière (France)(1200),
AFS Interkulturelle Begegnungen e.V (Germania)(5700),
AFS Magyarorszag – Nemzetközi Csereprogram Alaptivany(500),
Intercultura (Italy)(2600),
AFS Starptautiskas Apmainas Programmas Latvija(400),
AFS Norge Internasjonal Utveksling(3500),
National Foundation Intercultura (Russia)(380),
Intercultura AFS Portugal(1200),
AFS Intercultura Espana(300),
AFS Interkulturell Utbildning (Sweden)(210),
AFS Interkulturelle Programme (Switzerland)(1200),
AFS Turk Kultur Vakfi(450),
AFS Interkultur (Denmark)(2100),
AFS a Islandi – Alþjóðleg fræðsla og samskipti(256),
AFS Tunisia Intercultural Programs(50),
AFS Egypt – Egyptian Society for Intercultural Exchange(80),
Fundacja im ks Siemaszki(50)

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • CHORWACJA
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • ŁOTWA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • SŁOWACJA
 • SŁOWENIA
 • SZWECJA
 • WĘGRY
 • WŁOCHY
 • BOŚNIA I HERCEGOWINA
 • EGIPT
 • ISLANDIA
 • NORWEGIA
 • ROSJA (FEDERACJA ROSYJSKA)
 • SERBIA
 • SZWAJCARIA
 • TUNEZJA
 • TURCJA

European Civil Society Platform for Lifelong Learning (EUCIS-LLL)
European Youth Forum (YFJ)
EU Civil Society Platform on Multilingualism

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

299 243 €

64 416 €

0 €

...

59 416 €

Erasmus +, KA3 Policy support

5 000 €

0 €

234 827 €

0 €

234 827 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.