Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Istituto per il Governo Societario

Identifikacijska številka v Registru: 98463946186-94
Datum registracije: 12/07/2011 12:08:09

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 28/04/2015 11:55:29
Datum zadnje letne spremembe: 28/04/2015 11:55:29
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 28/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Istituto per il Governo Societario

IGS

Associazione non riconosciuta

    Oddelek registracije

IV - Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove

Možganski trusti in raziskovalne ustanove

    Kontaktni podatki

Piazza della Repubblica, 59
00185 Rome
ITALIJA

(+06) 8842368

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Paolo Moretti

IGS President

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Claudia Tedeschi

Coordinator

    Cilji in naloge

The Istituto per il Governo Societario's goals are study and elaboration about corporate governance issues. The Association is composed by many subjects, such as professionals, universities, academics, business, working in different ways in the business world.
Istituto per il Governo Societario is an indipendent and unbiased association able to compound different abilities and requests and able to promote the discussion about corporate governance issues, settle different interests and find shared solutions and models.

nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

nessuno


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

-Green paper su governance istituti finanziari, questionario per pubblica consultazione;
-Green paper su governo societario, questionario per pubblica consultazione;
-Il futuro del diritto societario, questionario per pubblica consultazione.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

75%: 1   50%: 2  

3

1,8

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Notranji trg
  • Podjetništvo

    Članstvo in povezanost z mrežami

52

Consiglio Nazionale Dottori commercialisti ed Esperti contabili(21),
Consiglio nazionale Forense(15),
Accademia notariato(10),
Università di Bari(10),
Università di Brescia(10),
Università di Cassino(10),
Università di Firenze(10),
Università di Chieti-Pescara(10),
Università di Roma Tor Vergata(10),
Università di Roma La Sapienza(10),
Università di Parma(10),
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Bologna(10),
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Potenza(10),
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Verona(10),
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Palermo(10),
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Taranto(10),
Unagraco(10),
Adc(10),
Recoa(10),
Ungdcec(10),
Irdcec(7),
Luiss Business School(10),
Unipol(10),
Università telematica Guglielmo Marconi(5),
Università Telematica Niccolò Cusano(5),
Scuola di Polizia Tributaria(10),
Scuola Superiore Economia e Finanze(10),
Comune di Roma(20),
Comune di Esperia(10),
Università di Torino(10),
Università del Piemonte Orientale(10),
Università di Teramo(10),
Aidc(10)

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

56.516 €

56.516 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

56.516 €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.