Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Istituto per il Governo Societario

Numer identyfikacyjny w rejestrze 98463946186-94
Data rejestracji: 11-07-12 12:08:09

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-30 14:34:28
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-07-30 14:34:28


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Istituto per il Governo Societario
Nazwa skrócona: IGS
Status prawny: Associazione non riconosciuta
Strona internetowa: http://www.istitutogovernosocietario.eu

Sekcje

Sekcja: IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
A dokładniej: Ośrodki analityczne i instytucje badawcze

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Paolo Moretti
Pełniona funkcja: IGS President

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Claudia Tedeschi
Pełniona funkcja: Coordinator

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Piazza della Repubblica  59
00185 Rome
WŁOCHY
Numer telefonu: (+00396) 47829043
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The Istituto per il Governo Societario's goals are study and elaboration about corporate governance issues. The Association is composed by many subjects, such as professionals, universities, academics, business, working in different ways in the business world.
Istituto per il Governo Societario is an indipendent and unbiased association able to compound different abilities and requests and able to promote the discussion about corporate governance issues, settle different interests and find shared solutions and models.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


-Green paper su governance istituti finanziari, questionario per pubblica consultazione;
-Green paper su governo societario, questionario per pubblica consultazione;
-Il futuro del diritto societario, questionario per pubblica consultazione.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 52
Liczba organizacji członkowskich: 33
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • Consiglio Nazionale Dottori commercialisti ed Esperti contabili (21 Członkowie)
 • Consiglio nazionale Forense (15 Członkowie)
 • Accademia notariato (10 Członkowie)
 • Università di Bari (10 Członkowie)
 • Università di Brescia (10 Członkowie)
 • Università di Cassino (10 Członkowie)
 • Università di Firenze (10 Członkowie)
 • Università di Chieti-Pescara (10 Członkowie)
 • Università di Roma Tor Vergata (10 Członkowie)
 • Università di Roma La Sapienza (10 Członkowie)
 • Università di Parma (10 Członkowie)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Bologna (10 Członkowie)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Potenza (10 Członkowie)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Verona (10 Członkowie)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Palermo (10 Członkowie)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Taranto (10 Członkowie)
 • Unagraco (10 Członkowie)
 • Adc (10 Członkowie)
 • Recoa (10 Członkowie)
 • Ungdcec (10 Członkowie)
 • Irdcec (7 Członkowie)
 • Luiss Business School (10 Członkowie)
 • Unipol (10 Członkowie)
 • Università telematica Guglielmo Marconi (5 Członkowie)
 • Università Telematica Niccolò Cusano (5 Członkowie)
 • Scuola di Polizia Tributaria (10 Członkowie)
 • Scuola Superiore Economia e Finanze (10 Członkowie)
 • Comune di Roma (20 Członkowie)
 • Comune di Esperia (10 Członkowie)
 • Università di Torino (10 Członkowie)
 • Università del Piemonte Orientale (10 Członkowie)
 • Università di Teramo (10 Członkowie)
 • Aidc (10 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 37 712
w tym środki publiczne:
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 37 712
- darowizny:
- składki członkowskie: 37 712
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku:
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.