Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Istituto per il Governo Societario

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 98463946186-94
Data rejestracji: 12/07/2011 12:08:09

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 28/04/2015 11:55:29
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 28/04/2015 11:55:29
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 28/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Istituto per il Governo Societario

IGS

Associazione non riconosciuta

    Kategoria rejestracji

IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze

Ośrodki analityczne i instytucje badawcze

    Dane kontaktowe

Piazza della Repubblica, 59
00185 Rome
WŁOCHY

(+06) 8842368

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Paolo Moretti

IGS President

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Claudia Tedeschi

Coordinator

    Cele i zakres obowiązków

The Istituto per il Governo Societario's goals are study and elaboration about corporate governance issues. The Association is composed by many subjects, such as professionals, universities, academics, business, working in different ways in the business world.
Istituto per il Governo Societario is an indipendent and unbiased association able to compound different abilities and requests and able to promote the discussion about corporate governance issues, settle different interests and find shared solutions and models.

krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

nessuno


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

-Green paper su governance istituti finanziari, questionario per pubblica consultazione;
-Green paper su governo societario, questionario per pubblica consultazione;
-Il futuro del diritto societario, questionario per pubblica consultazione.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

75%: 1   50%: 2  

3

1,8

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • przedsiębiorstwa
  • rynek wewnętrzny

    Członkostwo i przynależność do organizacji

52

Consiglio Nazionale Dottori commercialisti ed Esperti contabili(21),
Consiglio nazionale Forense(15),
Accademia notariato(10),
Università di Bari(10),
Università di Brescia(10),
Università di Cassino(10),
Università di Firenze(10),
Università di Chieti-Pescara(10),
Università di Roma Tor Vergata(10),
Università di Roma La Sapienza(10),
Università di Parma(10),
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Bologna(10),
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Potenza(10),
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Verona(10),
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Palermo(10),
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Taranto(10),
Unagraco(10),
Adc(10),
Recoa(10),
Ungdcec(10),
Irdcec(7),
Luiss Business School(10),
Unipol(10),
Università telematica Guglielmo Marconi(5),
Università Telematica Niccolò Cusano(5),
Scuola di Polizia Tributaria(10),
Scuola Superiore Economia e Finanze(10),
Comune di Roma(20),
Comune di Esperia(10),
Università di Torino(10),
Università del Piemonte Orientale(10),
Università di Teramo(10),
Aidc(10)

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

56 516 €

56 516 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

56 516 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.