Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Istituto per il Governo Societario

Identifikavimo numeris Registre: 98463946186-94
Registracijos data: 11.7.12 12.08.09

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.30 14.34.28
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.7.30 14.34.28


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Istituto per il Governo Societario
Akronimas: IGS
Teisinis statusas: Associazione non riconosciuta
Svetainė: http://www.istitutogovernosocietario.eu

Kategorijos

Kategorija: IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos
Tiksliau: Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Paolo Moretti
Pareigos: IGS President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Claudia Tedeschi
Pareigos: Coordinator

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Piazza della Repubblica  59
00185 Rome
ITALIJA
Telefono numeris: (+00396) 47829043
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Istituto per il Governo Societario's goals are study and elaboration about corporate governance issues. The Association is composed by many subjects, such as professionals, universities, academics, business, working in different ways in the business world.
Istituto per il Governo Societario is an indipendent and unbiased association able to compound different abilities and requests and able to promote the discussion about corporate governance issues, settle different interests and find shared solutions and models.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


-Green paper su governance istituti finanziari, questionario per pubblica consultazione;
-Green paper su governo societario, questionario per pubblica consultazione;
-Il futuro del diritto societario, questionario per pubblica consultazione.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Įmonės
 • Vidaus rinka

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 52
Narių organizacijų skaičius: 33
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • Consiglio Nazionale Dottori commercialisti ed Esperti contabili (21 Nariai)
 • Consiglio nazionale Forense (15 Nariai)
 • Accademia notariato (10 Nariai)
 • Università di Bari (10 Nariai)
 • Università di Brescia (10 Nariai)
 • Università di Cassino (10 Nariai)
 • Università di Firenze (10 Nariai)
 • Università di Chieti-Pescara (10 Nariai)
 • Università di Roma Tor Vergata (10 Nariai)
 • Università di Roma La Sapienza (10 Nariai)
 • Università di Parma (10 Nariai)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Bologna (10 Nariai)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Potenza (10 Nariai)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Verona (10 Nariai)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Palermo (10 Nariai)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Taranto (10 Nariai)
 • Unagraco (10 Nariai)
 • Adc (10 Nariai)
 • Recoa (10 Nariai)
 • Ungdcec (10 Nariai)
 • Irdcec (7 Nariai)
 • Luiss Business School (10 Nariai)
 • Unipol (10 Nariai)
 • Università telematica Guglielmo Marconi (5 Nariai)
 • Università Telematica Niccolò Cusano (5 Nariai)
 • Scuola di Polizia Tributaria (10 Nariai)
 • Scuola Superiore Economia e Finanze (10 Nariai)
 • Comune di Roma (20 Nariai)
 • Comune di Esperia (10 Nariai)
 • Università di Torino (10 Nariai)
 • Università del Piemonte Orientale (10 Nariai)
 • Università di Teramo (10 Nariai)
 • Aidc (10 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 37 712
viešųjų lėšų dalis:
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 37 712
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 37 712
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.