Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Istituto per il Governo Societario

Tunnusnumber registris: 98463946186-94
Registreerimise kuupäev: 12/07/2011 12:08:09

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 28/04/2015 11:55:29
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 28/04/2015 11:55:29
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 28/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Istituto per il Governo Societario

IGS

Associazione non riconosciuta

    Jagu registris

IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused

Mõttekojad ja teadusasutused

    Kontaktandmed

Piazza della Repubblica, 59
00185 Rome
ITAALIA

(+06) 8842368

    Juriidiliselt vastutav isik

Paolo Moretti

IGS President

    ELi asjade eest vastutav isik

Claudia Tedeschi

Coordinator

    Eesmärgid ja ülesanded

The Istituto per il Governo Societario's goals are study and elaboration about corporate governance issues. The Association is composed by many subjects, such as professionals, universities, academics, business, working in different ways in the business world.
Istituto per il Governo Societario is an indipendent and unbiased association able to compound different abilities and requests and able to promote the discussion about corporate governance issues, settle different interests and find shared solutions and models.

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

nessuno


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

-Green paper su governance istituti finanziari, questionario per pubblica consultazione;
-Green paper su governo societario, questionario per pubblica consultazione;
-Il futuro del diritto societario, questionario per pubblica consultazione.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 1   50%: 2  

3

1,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Ettevõtlus
  • Siseturg

    Liikmed ja liikmesus

52

Consiglio Nazionale Dottori commercialisti ed Esperti contabili(21),
Consiglio nazionale Forense(15),
Accademia notariato(10),
Università di Bari(10),
Università di Brescia(10),
Università di Cassino(10),
Università di Firenze(10),
Università di Chieti-Pescara(10),
Università di Roma Tor Vergata(10),
Università di Roma La Sapienza(10),
Università di Parma(10),
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Bologna(10),
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Potenza(10),
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Verona(10),
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Palermo(10),
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Taranto(10),
Unagraco(10),
Adc(10),
Recoa(10),
Ungdcec(10),
Irdcec(7),
Luiss Business School(10),
Unipol(10),
Università telematica Guglielmo Marconi(5),
Università Telematica Niccolò Cusano(5),
Scuola di Polizia Tributaria(10),
Scuola Superiore Economia e Finanze(10),
Comune di Roma(20),
Comune di Esperia(10),
Università di Torino(10),
Università del Piemonte Orientale(10),
Università di Teramo(10),
Aidc(10)

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

56 516 €

56 516 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

56 516 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.