Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Istituto per il Governo Societario

Tunnusnumber registris: 98463946186-94
Registreerimise kuupäev: 12.07.11 12:08:09

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 30.07.14 14:34:28
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30.07.14 14:34:28


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Istituto per il Governo Societario
Akronüüm: IGS
Õiguslik vorm: Associazione non riconosciuta
Veebisait: http://www.istitutogovernosocietario.eu

Jaod

Jagu: IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused
Täpsemalt: Mõttekojad ja teadusasutused

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Paolo Moretti
Ametikoht: IGS President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Claudia Tedeschi
Ametikoht: Coordinator

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 59 Piazza della Repubblica 
00185 Rome
ITAALIA
Telefoninumber: (+00396) 47829043
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Istituto per il Governo Societario's goals are study and elaboration about corporate governance issues. The Association is composed by many subjects, such as professionals, universities, academics, business, working in different ways in the business world.
Istituto per il Governo Societario is an indipendent and unbiased association able to compound different abilities and requests and able to promote the discussion about corporate governance issues, settle different interests and find shared solutions and models.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


-Green paper su governance istituti finanziari, questionario per pubblica consultazione;
-Green paper su governo societario, questionario per pubblica consultazione;
-Il futuro del diritto societario, questionario per pubblica consultazione.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Siseturg

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 52
Liikmesorganisatsioonide arv: 33
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • Consiglio Nazionale Dottori commercialisti ed Esperti contabili (21 liiget)
 • Consiglio nazionale Forense (15 liiget)
 • Accademia notariato (10 liiget)
 • Università di Bari (10 liiget)
 • Università di Brescia (10 liiget)
 • Università di Cassino (10 liiget)
 • Università di Firenze (10 liiget)
 • Università di Chieti-Pescara (10 liiget)
 • Università di Roma Tor Vergata (10 liiget)
 • Università di Roma La Sapienza (10 liiget)
 • Università di Parma (10 liiget)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Bologna (10 liiget)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Potenza (10 liiget)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Verona (10 liiget)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Palermo (10 liiget)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Taranto (10 liiget)
 • Unagraco (10 liiget)
 • Adc (10 liiget)
 • Recoa (10 liiget)
 • Ungdcec (10 liiget)
 • Irdcec (7 liiget)
 • Luiss Business School (10 liiget)
 • Unipol (10 liiget)
 • Università telematica Guglielmo Marconi (5 liiget)
 • Università Telematica Niccolò Cusano (5 liiget)
 • Scuola di Polizia Tributaria (10 liiget)
 • Scuola Superiore Economia e Finanze (10 liiget)
 • Comune di Roma (20 liiget)
 • Comune di Esperia (10 liiget)
 • Università di Torino (10 liiget)
 • Università del Piemonte Orientale (10 liiget)
 • Università di Teramo (10 liiget)
 • Aidc (10 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 37 712
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 37 712
- annetused:
- liikmemaksud: 37 712
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.