Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Istituto per il Governo Societario

Identifikační číslo v rejstříku: 98463946186-94
Datum registrace: 12.7.11 12:08:09

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 13.7.13 15:28:17
Datum poslední roční aktualizace je 13.7.13 15:28:17


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Istituto per il Governo Societario
Zkratka: IGS
Právní forma Associazione non riconosciuta
Internetové stránky: http://www.istitutogovernosocietario.eu

Oddíly

Oddíl: IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
Upřesnění: expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Paolo Moretti
Funkce: IGS President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Claudia Tedeschi
Funkce: Coordinator

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Piazza della Repubblica  59
00185 Rome
ITÁLIE
Telefon: (+00396) 47829043
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The Istituto per il Governo Societario's goals are study and elaboration about corporate governance issues. The Association is composed by many subjects, such as professionals, universities, academics, business, working in different ways in the business world.
Istituto per il Governo Societario is an indipendent and unbiased association able to compound different abilities and requests and able to promote the discussion about corporate governance issues, settle different interests and find shared solutions and models.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


-Green paper su governance istituti finanziari, questionario per pubblica consultazione;
-Green paper su governo societario, questionario per pubblica consultazione;
-Il futuro del diritto societario, questionario per pubblica consultazione.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Podnikání
 • Vnitřní trh

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 52
Celkový počet členských organizací: 33
Členské organizace (Počet členů) :
 • Consiglio Nazionale Dottori commercialisti ed Esperti contabili (21 členů)
 • Consiglio nazionale Forense (15 členů)
 • Accademia notariato (10 členů)
 • Università di Bari (10 členů)
 • Università di Brescia (10 členů)
 • Università di Cassino (10 členů)
 • Università di Firenze (10 členů)
 • Università di Chieti-Pescara (10 členů)
 • Università di Roma Tor Vergata (10 členů)
 • Università di Roma La Sapienza (10 členů)
 • Università di Parma (10 členů)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Bologna (10 členů)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Potenza (10 členů)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Verona (10 členů)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Palermo (10 členů)
 • Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Taranto (10 členů)
 • Unagraco (10 členů)
 • Adc (10 členů)
 • Recoa (10 členů)
 • Ungdcec (10 členů)
 • Irdcec (7 členů)
 • Luiss Business School (10 členů)
 • Unipol (10 členů)
 • Università telematica Guglielmo Marconi (5 členů)
 • Università Telematica Niccolò Cusano (5 členů)
 • Scuola di Polizia Tributaria (10 členů)
 • Scuola Superiore Economia e Finanze (10 členů)
 • Comune di Roma (20 členů)
 • Comune di Esperia (10 členů)
 • Università di Torino (10 členů)
 • Università del Piemonte Orientale (10 členů)
 • Università di Teramo (10 členů)
 • Aidc (10 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2010 - 12/2010
Celkový rozpočet: 19 186
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 19 186
- dary:
- členské příspěvky: 19 186
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.