Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft

Numărul de identificare din Registru: 98438514686-68
Data înscrierii: 06.12.2010 16:47:19

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 04.12.2013 14:56:13
Data ultimei actualizări anuale: 04.12.2013 14:56:13


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft
Acronim: RAG
Statut juridic: Aktiengesellschaft
Site internet: http://www.rag-austria.at

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Markus Mitteregger
Funcţie: Generaldirektor

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Georg Windisch
Funcţie: Prokuristin

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Schwarzenberg Platz  16
1015 Wien
AUSTRIA
Numărul de telefon: (+0043) 507240
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RAG sorgen seit der Gründung 1935 mit ihrer Erfahrung, ihrem ausgezeichneten Wissen und großem Engagement für die nachhaltige Bereitstellung der natürlichen inländischen Energieressourcen Erdöl und Erdgas. Ausgehend von unserem Heimatmarkt Österreich setzen wir unser Know-how mittlerweile auch in anderen europäischen Ländern ein. Die Speicherung von Erdgas ist ein weiteres bedeutendes Geschäftsfeld. Dank unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung sowie dem massiven Ausbau der Aktivitäten in den letzten und den kommenden Jahren zählt die RAG nun zu den führenden Speicheranbietern Europas. Mit unseren Erdgasspeichern bedienen wir nationale und internationale Kunden. Wir leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit Österreichs und ganz Mitteleuropas. Die Bevorratung von Erdöl als Pflichtnotstandsreserve für österreichische Kunden, der Erdgashandel und Transport sowie Projekte im Bereich erneuerbarer Energie, wie z. B. Geothermie, Biogas sowie "Power to Gas" runden das Portfolio ab.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung, die technologische Expertise, das hoch spezialisierte Wissen und das große Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die international höchsten sicherheits- und umwelttechnischen Standards haben die RAG zu einem der erfolgreichsten Unternehmen Österreichs gemacht.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Fachverband Gas Wärme

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Energie
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Reţele transeuropene

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Fachverband Gas Wärme (Ö), Fachverband der Mineralölwirtschaft (Ö), DVGW

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: 50.000 €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.