Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna




Den registrerades profil

UIT

Id-nummer i registret: 98346621358-26
Registreringsdag: 2009-03-12 18:42:19

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-14 10:15:18
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-14 10:15:18


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: UIT
Förkortning: -
Associationsform (rättslig ställning): Union de syndicats professionnels
Webbplats: http://www.textile.fr

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Emmanuelle BUTAUD-STUBBS
Befattning: Délégué Général

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Emmanuelle BUTAUD
Befattning: Délégué Général

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: de Neuilly  37/39
Box: 121
92582 CLICHY
FRANKRIKE
Telefon: (+01) 47 56 31 00
Fax: (+01) 47 30 25 28
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: L'Union des Industries Textiles a pour objet, dans le respect des législations française et européenne, notamment en ce qui concerne le droit de la concurrence :

1. de promouvoir et de défendre les intérêts généraux de l' industrie textile dans tous les domaines ;

2. d'assurer la représentation d'ensemble de l'industrie textile pour les questions d'intérêt commun auprès des Pouvoirs Publics, des organisations patronales et syndicales au plan national, européen et mondial ;

3. de conduire les actions et les négociations requises ;

4. de coordonner l'action de ses membres ;

5. de promouvoir toute initiative de progrès pour l'industrie textile ;

5. d'exercer toute actions d'information et de communication ;

6. de créer et gérer, seule ou en association avec les groupements adhérents, les services et organismes communs nécessaires à l'exécution de son objet ;
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Lobbying textile avec Commission et Parlement européen en relation avec EURATEX, notre organisation textile-habillement européenne basée à Bruxelles.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Tullar
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.




EURATEX www.euratex.org

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 20 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.