Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

UNION DES INDUSTRIES TEXTILES

Id-nummer i registret: 98346621358-26
Registreringsdag: 12/03/2009 18:42:19

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 17/02/2015 17:45:36
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 17/02/2015 17:45:36
Sista dag för nästa uppdatering är den: 17/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

UNION DES INDUSTRIES TEXTILES

UIT

Union de syndicats professionnels

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

37/39 rue de Neuilly
Box: 121
92582 CLICHY
FRANKRIKE

(+33) 1 47 56 31 00

    Juridiskt ansvarig

Emmanuelle BUTAUD-STUBBS

Délégué Général

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Emmanuelle BUTAUD

Délégué Général

    Mål och uppdrag

L'Union des Industries Textiles a pour objet, dans le respect des législations française et européenne, notamment en ce qui concerne le droit de la concurrence :

1. de promouvoir et de défendre les intérêts généraux de l' industrie textile dans tous les domaines ;

2. d'assurer la représentation d'ensemble de l'industrie textile pour les questions d'intérêt commun auprès des Pouvoirs Publics, des organisations patronales et syndicales au plan national, européen et mondial ;

3. de conduire les actions et les négociations requises ;

4. de coordonner l'action de ses membres ;

5. de promouvoir toute initiative de progrès pour l'industrie textile ;

5. d'exercer toute actions d'information et de communication ;

6. de créer et gérer, seule ou en association avec les groupements adhérents, les services et organismes communs nécessaires à l'exécution de son objet ;

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Accord de libre echanges UE/USA
Instruments de défense commerciale
règles d'origine préférentielle
Made in
Propriété intellectuelle et lutte contre la contrefaçon
Environnement et recyclage
Affichage environnemental


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Lobbying textile avec Commission et Parlement européen en relation avec EURATEX, notre organisation textile-habillement européenne basée à Bruxelles.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 2

2

0,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Tullar
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

EURATEX www.euratex.org

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

20 000 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.