Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

UNION DES INDUSTRIES TEXTILES

Identifikacijska številka v Registru: 98346621358-26
Datum registracije: 12/03/2009 18:42:19

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 17/02/2015 17:45:36
Datum zadnje letne spremembe: 17/02/2015 17:45:36
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 17/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

UNION DES INDUSTRIES TEXTILES

UIT

Union de syndicats professionnels

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

37/39 rue de Neuilly
Poštni predal: 121
92582 CLICHY
FRANCIJA

(+33) 1 47 56 31 00

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Emmanuelle BUTAUD-STUBBS

Délégué Général

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Emmanuelle BUTAUD

Délégué Général

    Cilji in naloge

L'Union des Industries Textiles a pour objet, dans le respect des législations française et européenne, notamment en ce qui concerne le droit de la concurrence :

1. de promouvoir et de défendre les intérêts généraux de l' industrie textile dans tous les domaines ;

2. d'assurer la représentation d'ensemble de l'industrie textile pour les questions d'intérêt commun auprès des Pouvoirs Publics, des organisations patronales et syndicales au plan national, européen et mondial ;

3. de conduire les actions et les négociations requises ;

4. de coordonner l'action de ses membres ;

5. de promouvoir toute initiative de progrès pour l'industrie textile ;

5. d'exercer toute actions d'information et de communication ;

6. de créer et gérer, seule ou en association avec les groupements adhérents, les services et organismes communs nécessaires à l'exécution de son objet ;

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Accord de libre echanges UE/USA
Instruments de défense commerciale
règles d'origine préférentielle
Made in
Propriété intellectuelle et lutte contre la contrefaçon
Environnement et recyclage
Affichage environnemental


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Lobbying textile avec Commission et Parlement européen en relation avec EURATEX, notre organisation textile-habillement européenne basée à Bruxelles.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 2

2

0,5

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

EURATEX www.euratex.org

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

20.000 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.