Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali    Profil tar-reġistrant

UNION DES INDUSTRIES TEXTILES

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 98346621358-26
Data Reġistrazzjoni: 12/03/2009 18:42:19

L-informazzjoni dwar din l-entità kienet mibdula l-aħħar fi: 17/02/2015 17:45:36
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet: 17/02/2015 17:45:36
L-aġġornament li jmiss mistenni mhux aktar tard minn : 17/02/2016

    Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

UNION DES INDUSTRIES TEXTILES

UIT

Union de syndicats professionnels

    Taqsima ta’ reġistrazzjoni

II - Lobbyists u assoċjazzjonijiet kummerċjali/ta' negozju/professjonali interni

Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u tan-negozju

    Dettalji personali

37/39 rue de Neuilly
Kaxxa Postali: 121
CLICHY 92582
FRANZA

(+33) 1 47 56 31 00

    Persuna b'responsabbiltà legali

Sinjura  Emmanuelle BUTAUD-STUBBS

Délégué Général

    Persuna li tiegħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE

Sinjura  Emmanuelle BUTAUD

Délégué Général

    Għanijiet u missjonijiet

L'Union des Industries Textiles a pour objet, dans le respect des législations française et européenne, notamment en ce qui concerne le droit de la concurrence :

1. de promouvoir et de défendre les intérêts généraux de l' industrie textile dans tous les domaines ;

2. d'assurer la représentation d'ensemble de l'industrie textile pour les questions d'intérêt commun auprès des Pouvoirs Publics, des organisations patronales et syndicales au plan national, européen et mondial ;

3. de conduire les actions et les négociations requises ;

4. de coordonner l'action de ses membres ;

5. de promouvoir toute initiative de progrès pour l'industrie textile ;

5. d'exercer toute actions d'information et de communication ;

6. de créer et gérer, seule ou en association avec les groupements adhérents, les services et organismes communs nécessaires à l'exécution de son objet ;

 • Ewropew
 • Dinji
 • Nazzjonali

    Attivitajiet speċifiċi koperti mir-Reġistru

Accord de libre echanges UE/USA
Instruments de défense commerciale
règles d'origine préférentielle
Made in
Propriété intellectuelle et lutte contre la contrefaçon
Environnement et recyclage
Affichage environnemental


 

Le

Le

Le

Le

Le

Lobbying textile avec Commission et Parlement européen en relation avec EURATEX, notre organisation textile-habillement européenne basée à Bruxelles.

    Numru ta' persuni involuti fl-attivitajiet deskritti fil-kaxxa t'hawn fuq

25%: 2

2

0.5

    Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

    Oqsma ta’ interess

 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Baġit
 • Dwana
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Żvilupp

    Sħubija u affiljazzjoni

EURATEX www.euratex.org

    Dejta finanzjarja

01/2014  -  12/2014

20,000 €

Ebda finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fl-aħħar sena finanzjarja magħluqa.

    Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.