Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

UIT

Identifikační číslo v rejstříku: 98346621358-26
Datum registrace: 12/03/2009 18:42:19

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 14/02/2014 10:15:18
Datum poslední roční aktualizace je: 14/02/2014 10:15:18

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

UIT

-

Union de syndicats professionnels

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

de Neuilly, 37/39
Poštovní přihrádka: 121
92582 CLICHY
FRANCIE

(+01) 47 56 31 00

(+01) 47 30 25 28

    Osoba s právní odpovědností

paní  Emmanuelle BUTAUD-STUBBS

Délégué Général

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Emmanuelle BUTAUD

Délégué Général

    Cíle a úkoly

L'Union des Industries Textiles a pour objet, dans le respect des législations française et européenne, notamment en ce qui concerne le droit de la concurrence :

1. de promouvoir et de défendre les intérêts généraux de l' industrie textile dans tous les domaines ;

2. d'assurer la représentation d'ensemble de l'industrie textile pour les questions d'intérêt commun auprès des Pouvoirs Publics, des organisations patronales et syndicales au plan national, européen et mondial ;

3. de conduire les actions et les négociations requises ;

4. de coordonner l'action de ses membres ;

5. de promouvoir toute initiative de progrès pour l'industrie textile ;

5. d'exercer toute actions d'information et de communication ;

6. de créer et gérer, seule ou en association avec les groupements adhérents, les services et organismes communs nécessaires à l'exécution de son objet ;

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti

Lobbying textile avec Commission et Parlement européen en relation avec EURATEX, notre organisation textile-habillement européenne basée à Bruxelles.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Cla
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

EURATEX www.euratex.org

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

20 000 €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.