Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

UNION DES INDUSTRIES TEXTILES

Identifikační číslo v rejstříku: 98346621358-26
Datum registrace: 12/03/2009 18:42:19

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 17/02/2015 17:45:36
Datum poslední roční aktualizace je: 17/02/2015 17:45:36
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 17/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

UNION DES INDUSTRIES TEXTILES

UIT

Union de syndicats professionnels

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

37/39 rue de Neuilly
Poštovní přihrádka: 121
92582 CLICHY
FRANCIE

(+33) 1 47 56 31 00

    Osoba s právní odpovědností

paní  Emmanuelle BUTAUD-STUBBS

Délégué Général

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Emmanuelle BUTAUD

Délégué Général

    Cíle a úkoly

L'Union des Industries Textiles a pour objet, dans le respect des législations française et européenne, notamment en ce qui concerne le droit de la concurrence :

1. de promouvoir et de défendre les intérêts généraux de l' industrie textile dans tous les domaines ;

2. d'assurer la représentation d'ensemble de l'industrie textile pour les questions d'intérêt commun auprès des Pouvoirs Publics, des organisations patronales et syndicales au plan national, européen et mondial ;

3. de conduire les actions et les négociations requises ;

4. de coordonner l'action de ses membres ;

5. de promouvoir toute initiative de progrès pour l'industrie textile ;

5. d'exercer toute actions d'information et de communication ;

6. de créer et gérer, seule ou en association avec les groupements adhérents, les services et organismes communs nécessaires à l'exécution de son objet ;

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Accord de libre echanges UE/USA
Instruments de défense commerciale
règles d'origine préférentielle
Made in
Propriété intellectuelle et lutte contre la contrefaçon
Environnement et recyclage
Affichage environnemental


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Lobbying textile avec Commission et Parlement européen en relation avec EURATEX, notre organisation textile-habillement européenne basée à Bruxelles.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Cla
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

EURATEX www.euratex.org

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

20 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.