Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

European Insulation Manufacturers Association

Identifikavimo numeris Registre: 98345631631-22
Registracijos data: 09.5.4 11.45.56

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.4.7 10.08.26
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.4.7 10.08.26


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: European Insulation Manufacturers Association
Akronimas: EURIMA
Teisinis statusas: ASBL
Svetainė: http://www.eurima.org

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jan te Bos
Pareigos: Director General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Andoni Hidalgo
Pareigos: Director Public Affairs

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue Louise  375
Pašto dėžutė: 4
1050 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32 2) 6262090
Faksas: (+32 2) 6262099
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Eurima is the European Insulation Manufacturers Association and represents the interests of all
major mineral wool producers throughout Europe. Eurima members employ over 20,000 people
across Europe with the installation of insulation products accounting for an estimated 300,000 manyears.

Eurima does scientific research into the fields of energy efficiency in buildings and sustainable construction to contribute to the European debate on behalf of the members.
Eurima is active at EU level to advocate the benefits of energy efficiency in buildings.
Eurima also works at international level to help to set-up an effective framework for buildings energy efficiency.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Jan TE BOS 14.9.11 15.9.9
Marc Bosmans 14.9.11 15.9.9
Andoni HIDALGO 14.9.11 15.9.9

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Energy Efficiency in Buildings, Product standards for Construction Products, Sustainable Construction, Health and Safety Standards

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Construction Products Europe
Coalition for Energy Savings
NEPSI (European Network for Silica)
ECEEE (European Council for Energy Efficient Economy)
EEIF (Energy Efficiency Industrial Forum)
Renovate Europe
Covenant of Mayors (Associated partner)
European Association for External Thermal Insulation Composite Systems (EAE)
Build-Up

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 04/2013 - 03/2014
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.