Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Greenpeace European Unit

Identifikačné číslo v Registri: 9832909575-41
Dátum registrácie: 29.10.2008 22:39:31

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 8.10.2014 15:31:57
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 8.10.2014 15:31:57


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Greenpeace European Unit
Skratka:
Právna forma: Association sans but lucratif
Internetová stránka: http://www.greenpeace.eu

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jorgo Riss
Funkcia: Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Riss Jorgo
Funkcia: Director, Greenpeace European Unit

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue Belliard  199
1040 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 22741900
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Greenpeace is a global non-profit organisation that uses non-violent direct action to tackle the biggest threats to our environment. Greenpeace aims to protect and conserve nature and to promote peace by investigating, exposing and confronting environmental abuse, challenging the political and economic powers that can effect change, driving economically responsible and socially just solutions that offer hope for current and future generations, and inspire people to take responsibility for the planet. Greenpeace speaks for 3 million (2013 figure) supporters worldwide.
Greenpeace European Unit is based in Brussels, from where we monitor the work of the EU institutions, expose deficient EU laws, challenge EU decision-makers to act responsibly in the public interest and confront industry lobbies that undermine environmental protection in the pursuit of their private interests.
Greenpeace is committed to transparency about EU interest representation. We believe that this register fails basic transparency standards and does not provide EU lobbying transparency. A credible EU lobbying transparency register includes names of individuals and the issues that they try to influence, provides precise and comparable financial information on lobbying, and has effective sanctions to ensure the accuracy and completeness of the information disclosed. In an effort to arrive at a more objective way of calculating lobbying expenditures, we follow guidelines that result from consultations with public interest organisations, professionals working on lobby transparency as well as experts of US lobby disclosure legislation (the guidelines developed by the Civil Society Contact Group and ALTER-EU). Our registration therefore provides a more comprehensive calculation of our expenses for their required activities that aim to influence the policy formulation and decision-making processes of the European institutions, and a list of those who, on behalf of Greenpeace, carried out such activities.
In the very limited space this form allows, we aim to give all the relevant information that we consider necessary for lobbying transparency.
Our registration is based on the guidelines for transparent registration developed by the Civil Society Contact Group and ALTER-EU. The guidelines can be found at http://www.alter-eu.org/sites/default/files/documents/2012_ALTER-EU_CSCG_guidelines_Transparency_Register.pdf
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 13
Doplňujúce údaje: Currently (i.e. in July 2014) 13 members from Greenpeace European Unit staff are on the list for access to the European Parliament premises.
The above-mentioned number and the list of names below are automatically generated by the EP accreditation services.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Joris DEN BLANKEN 21.10.2014 17.10.2015
Andrea Carta 14.10.2014 10.10.2015
Andromahi Sideridou 21.10.2014 17.10.2015
Tara Connolly 11.7.2014 8.7.2015
Jorgo Riss 11.10.2014 9.10.2015
Sébastien RISSO 27.9.2014 25.9.2015
Mark Breddy 12.9.2014 10.9.2015
Franziska Achterberg 11.7.2014 8.7.2015
Saskia Richartz 11.9.2014 9.9.2015
Justine Maillot 11.7.2014 8.7.2015
Frederic Thoma 9.10.2014 6.10.2015
Kevin Stairs 21.10.2014 17.10.2015
Marco Contiero 18.9.2014 16.9.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Also included are people from GP national and regional offices, some of whom spent less than 20% of their time on lobbying activities or their preparation. These are:
G Simon (HU) M Santen (DE) K Brigden (UK) J Freidinger (CZ) K Rodics (HU) J Isakson (SE) CO Martinez (ES) H Bourges (FR) M Figura (PL) A Lazou (GR) S Clydesdale (UK) T Maack (DE) S Krug (DE) J Kerschbaumsteiner (AT) S Krug (DE) I Cepraga (RO) J Jerabek (AT) R Davies (UK) D Parr (UK) M Krüger (SE) S Blavier (FR) T Haaland (DK) D van Oijen (NL) F Verbelen (BE) F Amiel (FR) E Glorieux (BE) J Haverkamp (CZ) R Spautz (LU) H van Bekkem (NL) C Huxdorff (DE) G Simons (HU)
The salaries of Rodics and Figura were funded by the Oak Foundation.
The Executive Directors of European National and Regional Greenpeace offices (not listed here due to word limit) have also worked on all or some of the issues below.
Issues worked on:
EC No. 2000/60/EC & EC No 2008/105/EC Water legislation; Proposal for a Directive on priority substances in the field of water policy.2011/0429(COD)
EC No 1907/2006 Chemicals legislation – REACH
Chemicals in products – Conference – ANEC and ASI CC (October 2013)
Illegal logging and related trade / Implementation of the EU FLEGT Action Plan including Voluntary Partnership Agreements and Regulation establishing obligations for operators who place timber and timber products on the market
General Union Environment Action Programme to 2020: 'Living well, within the limits of our planet'
2013/2135(INI) 2030 framework for climate & energy policies
CFP reform (2011/0195(COD))EMFF (2011/0380(COD))
Proposal for a Regulation on the modalities for reaching the 2020 target to reduce CO2 emissions from new passenger cars COM(2012) 393; OEIL 2012/0190(COD)
Proposal for a Regulation on the modalities for reaching the 2020 target to reduce CO2 emissions from new light commercial vehicles COM(2012) 394; OEIL 2012/0191(COD)
Draft EC Directive laying down calculation methods and reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC of the EP and Council relating to the quality of petrol and diesel fuels; no OEIL reference (comitology)
Greenhouse gas emission allowance trading: timing of auctions 2012/0202(COD)
EU 2030 climate and energy policy framework 2013/2135(INI)
Arctic 2009/2814(RSP)
Offshore oil and gas safety Directive 2011/0309(COD)
2030 framework for climate and energy policies (COM (2013) 0169)
Guidelines on State Aid for environmental protection and energy 2014-2020 (C (2014) 2322)
Insurance and compensation of damages caused by accidents of nuclear power plants (nuclear liability)
State aid SA. 34947 (2013/C) notified by the United Kingdom in connection with the Investment Contract (early Contract for Difference) for the Hinkley Point C new nuclear power station.
EC Implementing Regulation (EU) No 485/2013 of 24 May 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011, as regards the conditions of approval of the active substances clothianidin, thiamethoxam and imidacloprid, and prohibiting the use and sale of seeds treated with plant protection products containing those active substances. 25.5.2013 L 139/12
EC proposal to authorize the cultivation of GM maize 1507
Genetically modified organisms: possibility for the Member States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. 2010/0208(COD)

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 3 000 000
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • DÁNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Green10, Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation in the EU (ALTER-EU), Climate Action Network Europe (CAN Europe).

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 1 834 534
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 1 834 534
- dary: 1 834 534
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 1000000  € a < 1250000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

In 2013 3 million people around the world supported Greenpeace with a financial gift. Greenpeace does not seek nor accept donations from governments (including the EU institutions), corporations or political parties.

Following the guidelines of the EU Civil Society Contact Group and the Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation in the EU, Greenpeace has calculated that it spent an estimated €1,229,137 in 2013 on activities carried out with the objective of influencing the policy formulation and decision-making processes of the European institutions.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.