Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Greenpeace European Unit

Identifikačné číslo v Registri: 9832909575-41
Dátum registrácie: 29.10.2008 22:39:31

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 8.10.2013 10:19:50
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 8.10.2013 10:19:50


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Greenpeace European Unit
Skratka:
Právna forma: Association sans but lucratif
Internetová stránka: http://www.greenpeace.eu

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jorgo Riss
Funkcia: Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Riss Jorgo
Funkcia: Director, Greenpeace European Unit

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue Belliard  199
1040 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 22741900
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Greenpeace is a global non-profit organisation that uses non-violent direct action to tackle the biggest threats to our environment. Greenpeace aims to protect and conserve nature and to promote peace by investigating, exposing and confronting environmental abuse, challenging the political and economic powers that can effect change, driving economically responsible and socially just solutions that offer hope for current and future generations, and inspire people to take responsibility for the planet. Greenpeace speaks for 2.9 million supporters worldwide.

Greenpeace European Unit is based in Brussels, from where we monitor the work of the EU institutions, expose deficient EU laws, challenge EU decision-makers to act responsibly in the public interest, and confront industry lobbies that undermine environmental protection in their pursuit of their private interests.

Greenpeace is committed to transparency about EU interest representation. Greenpeace believes that this register fails basic transparency standards and that it does not provide EU lobbying transparency. We therefore choose to give all relevant information that we consider necessary for lobbying transparency. A credible EU lobbying transparency register includes names of individuals and the issues that they try to influence, provide precise and comparable financial information on lobbying, and have effective sanctions to ensure the accuracy and completeness of the information disclosed. In an effort to arrive at a more objective way of calculating lobbying expenditures, we follow guidelines that result from consultations with public interest organisations, professionals working on lobby transparency as well as experts of US lobby disclosure legislation. Our registration is therefore providing a more comprehensive calculation of our expenses for their required activities that aim to influence the policy formulation and decision-making processes of the European institutions, and a list of those who, on behalf of Greenpeace, carried out such activities.

Our registration is based on the guidelines for transparent registration developed by the Civil Society Contact Group and ALTER-EU. The guidelines can be found at http://www.alter-eu.org/sites/default/files/documents/2012_ALTER-EU_CSCG_guidelines_Transparency_Register.pdf
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 13
Doplňujúce údaje: Currently (i.e. in June 2013) 13 members from Greenpeace European Unit staff are on the list for access to the European Parliament premises.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Joris DEN BLANKEN 2.10.2013 30.9.2014
Tara Connolly 11.7.2014 8.7.2015
Marco Contiero 30.7.2013 26.7.2014
Justine Maillot 11.7.2014 8.7.2015
Franziska Achterberg 11.7.2014 8.7.2015
Mark Breddy 8.10.2013 4.10.2014
Sébastien RISSO 2.10.2013 30.9.2014
Andromahi Sideridou 8.10.2013 4.10.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


J Riss, M Sideridou, F Achterberg, F Thies, J den Blanken, K Stairs, M Contiero, S Richartz, J Maillot, S Risso, A Carta, T Connolly, F Thoma (worked as assistant to an MEP from 2005 to summer 2012) and D Geoghegan.
Also included are people from GP national and regional offices, some of whom spent less than 20% of their time on lobbying activities or their preparation. (Due to the limited amount of characters allowed, we could not list full names.):
G Simon HU M Santen DE J Freidinger CZ U Kallee DE A Helms AT K Rodics HU HL Winter DK J Isakson SE CO Martinez ES M Figura PL A Lazou GR T Maack DE H Bourges FR H van Bekkem NL l Bruun (International) M Hofstetter DE D Belusa DK S Krug DE J Kerschbaumsteiner AT I Cepraga RO J Jerabek AT L Edge UK J Frignet FR S Harkki FI M Suomela FI D Parr UK D Belusa DK C Campione IT M Holbach LU D Zimmerman DE M Hofstetter DE W Wiskerke NL M Krüger SE J Hulsens BE D van Oijen NL A Lambrechts BE F Amiel FR
The salaries of Rodics and Figura were funded by the Oak Foundation.
The Executive Directors of European National and Regional Greenpeace offices (not listed here due to word limit) have also worked on all or some of the issues below.
Issues worked on:
Prop for a Dir on priority substances in the field of water policy.2011/0429(COD)
Revision of the 2008 Environmental Aid Guidelines in the context of State Aid modernization COM(2012)209
EC No 1013/2006 shipment of waste; Basel Convention
EC No 1907/2006 Chemicals legislation - REACh
EC No. 2000/60/EC & EC No 2008/105/EC Water legislation
CFP reform 2011/0195(COD)
Trans-European energy infrastructure: guidelines COM(2011)0658
Prop for a reg on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC/* COM/2011/0658 final - 2011/0300 (COD) */
Current challenges and opportunities for renewable energy on the European internal energy market COM(2012)0271
Renewable Energy: a major player in the European energy market
Dir 2001/18/EC on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms
Reg EC No 1829/2003 on genetically modified food and feed
Genetically modified organisms: possibility for the Member States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory
Measures implementing Reg (EC) No 1107/2009 of the EP and Council of 21 Oct 2009 concerning the placing of plant protection products on the market: Commission implementing Reg (EU) No 485/2013 of 24 May 2013.
CAP Reform
Amendment clarifying provisions of the EU emissions trading scheme
Green Paper 2030 climate and energy Policy COM2013 169 final
Proposal for a Regulation on safety of offshore oil and gas prospection, exploration and production activities COD(2011)0309
Dir 2009/30/EC on the specification of petrol, diesel and gas-oil and introducing a mechanism to monitor and reduce greenhouse gas emissions and amending Council Dir1999/32/EC as regards the specification of fuel used by inland waterway vessels and repealing Dir93/12/EEC
Review of Regulations 443/2009 and 510/2011 on CO2 emissions from cars and vans
Prop for a reg on the modalities for reaching the 2020 target to reduce CO2 emissions from new passenger cars
Implementation of Article 7a of Dir2009/30/EC Fuel Quality Directive
Indirect land use change impacts of biofuels
Fuels and energy from renewable sources: transition to biofuels to deliver greenhouse gas savings / Amending Dir98/70/EC Fuel Quality Dir 1996/0163(COD) / Amending Dir2009/28/EC 'Renewable Energy Directive' 2008/0016COD
Illegal logging and related trade / Implementation of the EU FLEGT Action Plan including the Regulation establishing obligations for operators who place timber and timber products on the market
Bioenergy / Additional sustainability measures at EU level for solid and gaseous biomass used in electricity, heating and cooling
Making the Internal Energy Market work COM(2012)663
Public consultation on EIB's Energy Lending Policy

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 2 900 000
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Green10, Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation in the EU (ALTER-EU), Climate Action Network Europe (CAN Europe).

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 1 707 960
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 1 707 960
- dary: 1 707 960
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 1000000  € a < 1250000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Greenpeace European Unit is funded by national and regional offices of Greenpeace in the EU. In 2011 2.9 million people around the world supported Greenpeace with a financial gift. Greenpeace does not seek nor accept donations from governments (including the EU institutions), corporations or political parties.

Following the guidelines of the EU Civil Society Contact Group and the Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation in the EU, Greenpeace has calculated that it spent an estimated €1,174,776 in 2012 on activities carried out with the objective of influencing the policy formulation and decision-making processes of the European institutions.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.