Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

EU Umweltbüro

Identifikační číslo v rejstříku: 98277414699-83
Datum registrace: 07/12/2010 13:02:57

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 22/12/2014 10:22:48
Datum poslední roční aktualizace je: 22/12/2014 10:22:48

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

EU Umweltbüro

EUUB

Verein

    Oddíl Registrace

III – Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Strozzigasse, 10/7-9
1080 Wien
RAKOUSKO

(+43) 14011338

(+43) 14011350

    Osoba s právní odpovědností

pan  Bernhard Zlanabitnig

Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Bernhard Zlanabitnig

Director

    Cíle a úkoly

Das EU Umweltbüro in Wien wurde 1994 als Kompetenzzentrum für Europäische Umweltpolitik und -gesetzgebung gegründet und ist im Umweltdachverband – der größten österreichischen Dachorganisation von Umweltschutzorganisationen – angesiedelt. Die Kernkompetenz des EU-Umweltbüros liegt in umfassenden Kenntnissen des politischen Gesetzwerdungsprozesses auf europäischer Ebene und über derzeitige und zukünftige Entwicklungen im Bereich EU-Umweltpolitik. Das Umweltbüro vertritt die österreichischen Mitglieder im Vorstand des europäischen Dachverbands European Environmental Bureau (EEB). Das Umweltbüro ist auf europäischer und internationaler Ebene gut vernetzt und arbeitet in Deutsch und Englisch. Das EU-Umweltbüro beteiligt sich nicht an öffentlichen Kampagnen.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

Organisation von Gesprächsrunden zu aktuellen umweltpolitischen Themen und Diskussion mit österreichischen MEPs und NGO-VertreterInnen

Versenden von Abstimmungsempfehlungen zu umweltpolitischen Amendments an österreichische PolitikerInnen (z.B. Abänderungsantrag zu CITES an MEP Kadenbach, Abänderungsantrag zur Finanzierung von LIFE an MEP Kadenbach)

Organisation und Durchführung von de-briefings von den EU-Umweltministerratssitzungen mit MinisteriumsvertreterInnen und NGOs in Österreich

Organisation und Durchführung einer Exkursion von NGO VertreterInnen nach Brüssel auf Einladung von MEP Kadenbach

Arbeitstreffen mit MEP Schultes zum Thema Klima und Energie

Vorstellungsbrief EU-Umweltbüro und allgemeine Informationen zu unserer Arbeit an die neuen EU-Abgeordneten Ewald Stadler und Josef Weidenholzer

Arbeitsgruppenbesprechung sowie EEB-Koordination für Treffen mit MEP Swoboda in Brüssel

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

4

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Bernhard Zlanabitnig 06/05/2014 29/04/2015

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Humanitární pomoc
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Transevropské sítě
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

4

Umweltdachverband; European Environmental Bureau (EEB)

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

121 250 €

121 250 €

 €

 €

121 250 €

0 €

0 €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.