Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

EU Umweltbüro

Identifikační číslo v rejstříku: 98277414699-83
Datum registrace: 07/12/2010 13:02:57

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 22/10/2015 09:24:44
Datum poslední roční aktualizace je: 22/10/2015 09:24:44
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 22/10/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

EU Umweltbüro

EUUB

Verein

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Strozzigasse, 10/7-9
1080 Wien
RAKOUSKO

(+43)14011331

    Osoba s právní odpovědností

pan  Michael Proschek-Hauptmann

Executive Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Bernhard Zlanabitnig

Director

    Cíle a úkoly

Das EU Umweltbüro in Wien wurde 1994 als Kompetenzzentrum für Europäische Umweltpolitik und -gesetzgebung gegründet und ist im Umweltdachverband – der größten österreichischen Dachorganisation von Umweltschutzorganisationen – angesiedelt. Die Kernkompetenz des EU-Umweltbüros liegt in umfassenden Kenntnissen des politischen Gesetzwerdungsprozesses auf europäischer Ebene und über derzeitige und zukünftige Entwicklungen im Bereich EU-Umweltpolitik. Das Umweltbüro vertritt die österreichischen Mitglieder im Vorstand des europäischen Dachverbands European Environmental Bureau (EEB). Das Umweltbüro ist auf europäischer und internationaler Ebene gut vernetzt und arbeitet in Deutsch und Englisch. Das EU-Umweltbüro beteiligt sich nicht an öffentlichen Kampagnen.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Energy Union
Energy Efficiency Directive
Water Framework Directive
Biodiversity Strategy Implementation
Natura 2000
Infringments
Clean Air Package
Circular Economy Package
European Sustainable Develompent
European Semester


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Organisation von Gesprächsrunden zu aktuellen umweltpolitischen Themen und Diskussion mit österreichischen MEPs und NGO-VertreterInnen

Versenden von Abstimmungsempfehlungen zu umweltpolitischen Amendments an österreichische PolitikerInnen

Organisation und Durchführung von de-briefings von den EU-Umweltministerratssitzungen mit MinisteriumsvertreterInnen und NGOs in Österreich

Organisation und Durchführung einer Exkursion von NGO VertreterInnen nach Brüssel

Arbeitsgruppenbesprechung sowie EEB-Koordination

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 1   50%: 1   25%: 1

3

1,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Bernhard ZLANABITNIG 14/11/2015 11/11/2016

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Energetika
 • Humanitární pomoc
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

3

 • RAKOUSKO

Umweltdachverband; European Environmental Bureau (EEB)

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € a < 99 999 €

121 250 €

121 250 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

121 250 €

0 €

0 €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.