Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

EU Umweltbüro

Identifikační číslo v rejstříku: 98277414699-83
Datum registrace: 7.12.10 13:02:57

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 11.11.13 14:01:12
Datum poslední roční aktualizace je 11.11.13 14:01:12


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: EU Umweltbüro
Zkratka:
Právní forma Verein
Internetové stránky: http://www.eu-umweltbuero.at

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Bernhard Zlanabitnig
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Bernhard Zlanabitnig
Funkce: Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Strozzigasse  10/7-9
1080 Wien
RAKOUSKO
Telefon: (+43) 14011338
Číslo faxu: (+43) 14011350
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Das EU Umweltbüro in Wien wurde 1994 als Kompetenzzentrum für Europäische Umweltpolitik und -gesetzgebung gegründet und ist im Umweltdachverband – der größten österreichischen Dachorganisation von Umweltschutzorganisationen – angesiedelt. Die Kernkompetenz des EU-Umweltbüros liegt in umfassenden Kenntnissen des politischen Gesetzwerdungsprozesses auf europäischer Ebene und über derzeitige und zukünftige Entwicklungen im Bereich EU-Umweltpolitik. Das Umweltbüro vertritt die österreichischen Mitglieder im Vorstand des europäischen Dachverbands European Environmental Bureau (EEB). Das Umweltbüro ist auf europäischer und internationaler Ebene gut vernetzt und arbeitet in Deutsch und Englisch. Das EU-Umweltbüro beteiligt sich nicht an öffentlichen Kampagnen.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Bernhard Zlanabitnig 6.5.14 29.4.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Organisation von Gesprächsrunden zu aktuellen umweltpolitischen Themen und Diskussion mit österreichischen MEPs und NGO-VertreterInnen

Versenden von Abstimmungsempfehlungen zu umweltpolitischen Amendments an österreichische PolitikerInnen (z.B. Abänderungsantrag zu CITES an MEP Kadenbach, Abänderungsantrag zur Finanzierung von LIFE an MEP Kadenbach)

Organisation und Durchführung von de-briefings von den EU-Umweltministerratssitzungen mit MinisteriumsvertreterInnen und NGOs in Österreich

Organisation und Durchführung einer Exkursion von NGO VertreterInnen nach Brüssel auf Einladung von MEP Kadenbach

Arbeitstreffen mit MEP Schultes zum Thema Klima und Energie

Vorstellungsbrief EU-Umweltbüro und allgemeine Informationen zu unserer Arbeit an die neuen EU-Abgeordneten Ewald Stadler und Josef Weidenholzer

Arbeitsgruppenbesprechung sowie EEB-Koordination für Treffen mit MEP Swoboda in Brüssel

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Ochrana spotřebitele
 • Rybolov a akvakultura
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 4
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Umweltdachverband; European Environmental Bureau (EEB)

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 121 250
z toho veřejné financování: 121 250
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 121 250
- z místních či regionálních zdrojů: 0
z toho ostatní zdroje: 0
- dary: 0
- členské příspěvky: 0
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.