Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

GEBTA Guild of European Business Travel Agents

Id-nummer i registret: 98153142875-31
Registreringsdag: 2009-12-22 14:48:53

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-10 09:46:24
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-25 10:00:06


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: GEBTA Guild of European Business Travel Agents
Förkortning: GEBTA
Associationsform (rättslig ställning): International Non Profit Organisation
Webbplats: http://www.gebta.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Michel de Blust
Befattning: Secretary General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Michel de Blust
Befattning: Secretary General

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue Dautzenberg  36
1050 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 26443450
Fax: (+32) 26442421
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: GEBTA represents the interests of Travel Management Companies at European level, in all areas of interest for their business. GEBTA represents national associations of Travel Management Companies established in UK, Germany, the Netherlands, Spain and Italy.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1,5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


The activities of GEBTA focus on issues that may affect business travel and in particular transport policy, taxation and data protection.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Transporter 

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 01/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.