Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

GEBTA Guild of European Business Travel Agents

Tunnusnumber registris: 98153142875-31
Registreerimise kuupäev: 22.12.09 14:48:53

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 10.01.14 9:46:24
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 25.11.13 10:00:06


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: GEBTA Guild of European Business Travel Agents
Akronüüm: GEBTA
Õiguslik vorm: International Non Profit Organisation
Veebisait: http://www.gebta.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Michel de Blust
Ametikoht: Secretary General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Michel de Blust
Ametikoht: Secretary General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 36 Rue Dautzenberg 
1050 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 26443450
Faks: (+32) 26442421
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: GEBTA represents the interests of Travel Management Companies at European level, in all areas of interest for their business. GEBTA represents national associations of Travel Management Companies established in UK, Germany, the Netherlands, Spain and Italy.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1,5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


The activities of GEBTA focus on issues that may affect business travel and in particular transport policy, taxation and data protection.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 01/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.