Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Club des organismes de recherche associés

Tunnistenumero rekisterissä: 98150828059-84
Rekisteröintipäivä: 13.2.2012 15:12:33

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 17.1.2014 12:14:04
Edellinen vuotuinen päivitys: 17.1.2014 12:14:04


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Club des organismes de recherche associés
Lyhenne: CLORA
Organisaation oikeudellinen muoto: Club sans personnalité juridique
Internet-osoite: http://www.clora.eu

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Séverine DEAU-BAYADH
Tehtävä organisaatiossa: Assistante administrative

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Séverine DEAU-BAYADH
Tehtävä organisaatiossa: Assistante administrative

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenue des Arts  8
1210 BRUXELLES
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 2 506 88 64
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Le CLORA regroupe les centres publics de recherche française
le CLORA n'a pas de personnalité juridique

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: -la mise en synergie de compétences et de moyens consacrés aux relations de ses membres avec les institutions de l'UE actives dans les domaines de la recherche, la technologie, l'innovation et la formation
-la collecte et la diffusion d'information sur les programmes et procédures communautaires dans ces domaines
-des actions d'intérêts communs
-une information des institutions de l'Union européenne sur leurs activités.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 15
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
SYLVIANE NEVEU - PASCAL 18.1.2014 16.1.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


-veilles scientifiques et techniques sur les programmes européens
-diffusion de notes thématiques
-animation d'un site web présentant les activités de recherche et de formation de l'Union européenne
-roganisation de séminaires, d'ateliers et de réunions d'information périodiques sur les activités de la Commission
-Rencontre du CLORA

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Koulutus
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 19
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • RANSKA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 02/2012 - 01/2013
Kokonaisbudjetti: 117 505
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 117 505
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 117 505
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 1000000  € - < 1250000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Le CLORA n'est financé que par les cotisations de ses membres, il ne reçoit aucune autre aide ni subvention.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.