Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Association de l'Aviculture, de l'Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l'Union Europeenne asbl

Identifikavimo numeris Registre: 9803788883-16
Registracijos data: 08.12.29 16.28.39

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.12.2 07.22.33
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.12.2 07.22.33


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Association de l'Aviculture, de l'Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l'Union Europeenne asbl
Akronimas: a.v.e.c.
Teisinis statusas: ASBL (under Belgian law)
Svetainė: http://www.avec-poultry.eu

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Cornelius Vermeeren
Pareigos: Secretary General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Cornelius Vermeeren
Pareigos: Secretary General

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rue du Luxembourg  47-51, bp2
1050 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 22381082
Faksas: (+32) 22381084
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The mission of the association is to defend the interests of the poultry processors and the poultry export and import trade in the countries of the European Union as well as protecting their rights and functions. Association endeavours to achieve this mission by:
- establishing closer relations between the various affiliated organisations;
- defining and implementing principles of economic policy relating to the poultry processing and the poultry export and import trade on the basis of the EU treaty;
- reinforcing the contacts between the affiliated organisations on one hand and the national authorities and institutions of the European Union and all other
authorities on the other hand;
- defending the interests of its members by any useful procedure.
the association does not have any profit making purpose.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Cornelius VERMEEREN 13.12.3 14.12.2
Paul-Henri LAVA 13.12.7 14.12.3
Laura Mazzei 13.12.4 14.12.3

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


animal health, animal welfare, environment, feed safety, food safety, international trade, product quality, sustainability

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
member of IPC (International Poultry Council)
Round Table Sustainable Consumption and Production
Federation of European and International Associations established in Belgium (FAIB)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 4000000  € ir < 4250000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.