Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Valero Energy Ltd

Identifikacijska številka v Registru: 98019938020-21
Datum registracije: 10/02/2012 09:48:25

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 04/02/2015 11:35:03
Datum zadnje letne spremembe: 04/02/2015 11:35:03
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 04/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Valero Energy Ltd

VLR

Public company

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Podjetja in skupine

    Kontaktni podatki

Westferry Circus, 1
Canary Wharf
E14 4HA London
ZDRUŽENO KRALJESTVO

(+44) 2075133000

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Martin Loeber

VP/Assistant General Counsel

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Paul Bray

Director European Government Affairs & PR

    Cilji in naloge

Valero Energy Corporation is a Fortune 50 company based in San Antonio, and through its subsidiaries is the world’s largest independent petroleum refiner and marketer. Valero supplies fuel and products that improve people’s lives with 16 refineries and 10 ethanol plants stretching from the U.S. West and Gulf coasts to Canada, United Kingdom and the Caribbean. Well-positioned pipelines and terminals allow Valero to deliver premium-quality clean fuels quickly, responsibly and efficiently. Our diversified product slate supports dozens of industries, from health care and plastics to transportation, beauty products and manufacturing.

Valero owns and operates Pembroke Refinery in South Wales and supplies some 1,400 Texaco-branded service stations in the UK and Republic of Ireland.

svetovni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

EU Emissions Trading Scheme; Fuel Quality Directive, Renewable Energy Directive, Industrial Emissions Directive; EU legislation fitness check


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

50%: 1  

1

0,5

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Energetika
  • Konkurenca
  • Notranji trg
  • Okolje
  • Podjetništvo
  • Podnebni ukrepi
  • Promet

    Članstvo in povezanost z mrežami

UKPIA; CONCAWE; Fuels Europe

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.