Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Valero Energy Ltd

Identifikacijska številka v Registru: 98019938020-21
Datum registracije: 10.2.12 9:48:25

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 28.1.14 8:36:53
Datum zadnje letne spremembe: 28.1.14 8:36:53


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Valero Energy Ltd
Kratica: VLR
Pravni status: Public company
Spletna stran: http://www.valero.com

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Martin Loeber
Položaj: VP/Assistant General Counsel

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Paul Bray
Položaj: General Manager, Policy, Government & Public Affairs

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Westferry Circus Canary Wharf 1
E14 4HA London
ZDRUŽENO KRALJESTVO
Telefon: (+44) 2075133000
Telefaks: (+) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Valero Energy Corporation is a Fortune 50 company based in San Antonio, and through its subsidiaries is the world’s largest independent petroleum refiner and marketer. Valero supplies fuel and products that improve people’s lives with 16 refineries and 10 ethanol plants stretching from the U.S. West and Gulf coasts to Canada, United Kingdom and the Caribbean. Well-positioned pipelines and terminals allow Valero to deliver premium-quality clean fuels quickly, responsibly and efficiently. Our diversified product slate supports dozens of industries, from health care and plastics to transportation, beauty products and manufacturing.

Valero owns and operates Pembroke Refinery in South Wales and supplies some 1,400 Texaco-branded service stations in the UK and Republic of Ireland.
Interesi organizacije so na ravni:
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


EU Emissions Trading Scheme; Fuel Quality Directive, Renewable Eneregy Directive, Industrial Emissions Directive; EU legislation fitnes check

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podnebni ukrepi
 • Promet

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
UKPIA; CONCAWE

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 100000  € in < 150000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.