Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Valero Energy Ltd

Identifikavimo numeris Registre: 98019938020-21
Registracijos data: 12.2.10 09.48.25

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.28 08.36.53
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.28 08.36.53


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Valero Energy Ltd
Akronimas: VLR
Teisinis statusas: Public company
Svetainė: http://www.valero.com

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Martin Loeber
Pareigos: VP/Assistant General Counsel

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Paul Bray
Pareigos: General Manager, Policy, Government & Public Affairs

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Westferry Circus Canary Wharf 1
E14 4HA London
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Telefono numeris: (+44) 2075133000
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Valero Energy Corporation is a Fortune 50 company based in San Antonio, and through its subsidiaries is the world’s largest independent petroleum refiner and marketer. Valero supplies fuel and products that improve people’s lives with 16 refineries and 10 ethanol plants stretching from the U.S. West and Gulf coasts to Canada, United Kingdom and the Caribbean. Well-positioned pipelines and terminals allow Valero to deliver premium-quality clean fuels quickly, responsibly and efficiently. Our diversified product slate supports dozens of industries, from health care and plastics to transportation, beauty products and manufacturing.

Valero owns and operates Pembroke Refinery in South Wales and supplies some 1,400 Texaco-branded service stations in the UK and Republic of Ireland.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


EU Emissions Trading Scheme; Fuel Quality Directive, Renewable Eneregy Directive, Industrial Emissions Directive; EU legislation fitnes check

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Transportas
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
UKPIA; CONCAWE

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.