Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

EGALE Egalité-laïcité-Europe

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 98016578626-11
Data Reġistrazzjoni: 18/04/2012 21:11:21

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 10/04/2014 12:13:17
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 10/04/2014 12:13:17


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: EGALE Egalité-laïcité-Europe
Akronimu: EGALE
Statut legali: ASSOCIATION LOI DE 1901
Websajt: http://www.egale.eu

Taqsimiet

Taqsima: IV - Think tanks, istituzzjonijiet ta' riċerka u akkademiċi
u f'aktar dettall: Think tanks u istituzzjonijiet ta' riċerka

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Gérard DELFAU
Kariga: Président

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Martine CERF
Kariga: Secrétaire Générale

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 21 Monge 
Paris 75005
FRANZA
Numru tat-telefon: (+331) 46450522
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Tout courrier est à envoyer à l'adresse suivante :
29 rue du docteur Lombard
92130 Issy les Moulineaux

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Promouvoir les droits fondamentaux que sont la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'égalité et la non -discrimination. Œuvrer au développement des sociétés par l'amélioration du fonctionnement démocratique, la laïcité et l'éducation des citoyens.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 12
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Participation à des réunions de réflexion organisées au Parlement Européen ou la Commission européenne sur l'organisation du dialogue avec les organisations non confessionnelles (art 17 du traité de Lisbonne), sur l'école dans les pays de l'Union européenne, sur la lutte contre la pauvret, sur la solidarité intergénérationnelle.

Publication du dictionnaire de la laïcité (Armand Colin), avec des articles consacrés à un grand nombre de pays européens.

Publication de "ma liberté, c'est la laïcité" (Armand Colin)

Colloque "Comment réenchanter l'Europe des citoyens" avec le BEPA,22 avril 2013

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Baġit
 • Edukazzjoni
 • Għajnuna umanitarja
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Komunikazzjoni
 • Kultura
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Tkabbir
 • Żgħażagħ

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 472
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 0
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA
 • IL-BELĠJU

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
EGALE est membre de la Fédération Humaniste Européenne et de l'Alliance pour une Europe laïque.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Baġit globali: 15,303
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 8,008
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti: 1,208
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali: 6,800
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 7,295
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri: 2,295
prix inititive laïque : 5,000
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Les frais de fonctionnement courants sont assumés par les bénévoles.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.