Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

EGALE Egalité-laïcité-Europe

Tunnistenumero rekisterissä: 98016578626-11
Rekisteröintipäivä: 18.4.2012 21:11:21

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 10.4.2014 12:13:17
Edellinen vuotuinen päivitys: 10.4.2014 12:13:17


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: EGALE Egalité-laïcité-Europe
Lyhenne: EGALE
Organisaation oikeudellinen muoto: ASSOCIATION LOI DE 1901
Internet-osoite: http://www.egale.eu

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Gérard DELFAU
Tehtävä organisaatiossa: Président

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Martine CERF
Tehtävä organisaatiossa: Secrétaire Générale

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Monge  21
75005 Paris
RANSKA
Puhelinnumero: (+331) 46450522
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Tout courrier est à envoyer à l'adresse suivante :
29 rue du docteur Lombard
92130 Issy les Moulineaux

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Promouvoir les droits fondamentaux que sont la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'égalité et la non -discrimination. Œuvrer au développement des sociétés par l'amélioration du fonctionnement démocratique, la laïcité et l'éducation des citoyens.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 12
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Participation à des réunions de réflexion organisées au Parlement Européen ou la Commission européenne sur l'organisation du dialogue avec les organisations non confessionnelles (art 17 du traité de Lisbonne), sur l'école dans les pays de l'Union européenne, sur la lutte contre la pauvret, sur la solidarité intergénérationnelle.

Publication du dictionnaire de la laïcité (Armand Colin), avec des articles consacrés à un grand nombre de pays européens.

Publication de "ma liberté, c'est la laïcité" (Armand Colin)

Colloque "Comment réenchanter l'Europe des citoyens" avec le BEPA,22 avril 2013

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Humanitaarinen apu
 • Kansanterveys
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Laajentuminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Talousarvio
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 472
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BELGIA
 • RANSKA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
EGALE est membre de la Fédération Humaniste Européenne et de l'Alliance pour une Europe laïque.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 15 303
josta julkista rahoitusta: 8 008
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 1 208
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 6 800
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 7 295
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 2 295
prix inititive laïque : 5 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Les frais de fonctionnement courants sont assumés par les bénévoles.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.