Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

EGALE Egalité-laïcité-Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 98016578626-11
Datum registrace: 18/04/2012 21:11:21

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 10/04/2014 12:13:17
Datum poslední roční aktualizace je: 10/04/2014 12:13:17

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

EGALE Egalité-laïcité-Europe

EGALE

ASSOCIATION LOI DE 1901

    Oddíl Registrace

IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce

expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

    Kontaktní údaje

Monge, 21
75005 Paris
FRANCIE

(+331) 46450522

(+) 

Tout courrier est à envoyer à l'adresse suivante :
29 rue du docteur Lombard
92130 Issy les Moulineaux

    Osoba s právní odpovědností

pan  Gérard DELFAU

Président

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Martine CERF

Secrétaire Générale

    Cíle a úkoly

Promouvoir les droits fondamentaux que sont la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'égalité et la non -discrimination. Œuvrer au développement des sociétés par l'amélioration du fonctionnement démocratique, la laïcité et l'éducation des citoyens.

 • evropské
 • celostátní

    Činnosti

Participation à des réunions de réflexion organisées au Parlement Européen ou la Commission européenne sur l'organisation du dialogue avec les organisations non confessionnelles (art 17 du traité de Lisbonne), sur l'école dans les pays de l'Union européenne, sur la lutte contre la pauvret, sur la solidarité intergénérationnelle.

Publication du dictionnaire de la laïcité (Armand Colin), avec des articles consacrés à un grand nombre de pays européens.

Publication de "ma liberté, c'est la laïcité" (Armand Colin)

Colloque "Comment réenchanter l'Europe des citoyens" avec le BEPA,22 avril 2013

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

12

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Humanitární pomoc
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

472

 • BELGIE
 • FRANCIE

EGALE est membre de la Fédération Humaniste Européenne et de l'Alliance pour une Europe laïque.

    Finanční údaje

01/2012  -  12/2012

15 303 €

8 008 €

1 208 €

 €

6 800 €

 €

7 295 €

 €

2 295 €

5 000 €

< 50 000  €

Les frais de fonctionnement courants sont assumés par les bénévoles.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.