Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

EGALE Egalité-laïcité-Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 98016578626-11
Datum registrace: 18.4.12 21:11:21

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 10.4.14 12:13:17
Datum poslední roční aktualizace je 10.4.14 12:13:17


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: EGALE Egalité-laïcité-Europe
Zkratka: EGALE
Právní forma ASSOCIATION LOI DE 1901
Internetové stránky: http://www.egale.eu

Oddíly

Oddíl: IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
Upřesnění: expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Gérard DELFAU
Funkce: Président

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Martine CERF
Funkce: Secrétaire Générale

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Monge  21
75005 Paris
FRANCIE
Telefon: (+331) 46450522
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Tout courrier est à envoyer à l'adresse suivante :
29 rue du docteur Lombard
92130 Issy les Moulineaux

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Promouvoir les droits fondamentaux que sont la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'égalité et la non -discrimination. Œuvrer au développement des sociétés par l'amélioration du fonctionnement démocratique, la laïcité et l'éducation des citoyens.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 12
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Participation à des réunions de réflexion organisées au Parlement Européen ou la Commission européenne sur l'organisation du dialogue avec les organisations non confessionnelles (art 17 du traité de Lisbonne), sur l'école dans les pays de l'Union européenne, sur la lutte contre la pauvret, sur la solidarité intergénérationnelle.

Publication du dictionnaire de la laïcité (Armand Colin), avec des articles consacrés à un grand nombre de pays européens.

Publication de "ma liberté, c'est la laïcité" (Armand Colin)

Colloque "Comment réenchanter l'Europe des citoyens" avec le BEPA,22 avril 2013

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Humanitární pomoc
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 472
Celkový počet členských organizací: 0
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • FRANCIE

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
EGALE est membre de la Fédération Humaniste Européenne et de l'Alliance pour une Europe laïque.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 15 303
z toho veřejné financování: 8 008
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 1 208
- Granty:
- ze státních zdrojů: 6 800
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 7 295
- dary:
- členské příspěvky: 2 295
prix inititive laïque : 5 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Les frais de fonctionnement courants sont assumés par les bénévoles.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.