Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Learn To Be Free Onlus APS

Identifikacijska številka v Registru: 97949802574-12
Datum registracije: 02/11/2009 15:50:14

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 13/02/2015 11:02:55
Datum zadnje letne spremembe: 13/02/2015 11:02:55
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 13/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Learn To Be Free Onlus APS

LTBF

Associazione di Promozione sociale Onlus

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Druge organizacije

    Kontaktni podatki

Via del Governo Vecchio, 3
00186 Roma
ITALIJA

(+39 06) 68408111

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Irene Pivetti

Presidente

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Irene Pivetti

Presidente

    Cilji in naloge

Promuovere nuove opportunità di lavoro, con particolare attenzione all'inserimento di persone in difficoltà economica, sociale, culturale. A tal fine, LTBF sostiene e supporta le aziende nello sviluppo di progetti finalizzati, ap¬punto, alla creazione di opportunità lavorative, con attenzione prioritaria alle esigenze e alle risorse del territorio. In campo internazionale, LTBF promuove progetti di cooperazione altrettanto finalizza¬ti alla creazione di opportunità di lavoro.

svetovni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Occupazione e affari sociali
Imprese
Commercio


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

-

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 5

5

1,2

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Avdiovizualno in mediji
 • Energetika
 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Kultura
 • Mladi
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Raziskave in tehnologija
 • Trgovina
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

01/2010  -  12/2010

< 9.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.