Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Learn To Be Free Onlus APS

Identitātes numurs Reģistrā: 97949802574-12
Reģistrācijas datums: 02/11/2009 15:50:14

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 13/02/2015 11:02:55
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13/02/2015 11:02:55
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 13/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Learn To Be Free Onlus APS

LTBF

Associazione di Promozione sociale Onlus

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Citas organizācijas

    Kontaktinformācija

Via del Governo Vecchio, 3
Roma 00186
ITĀLIJA

(+39 06) 68408111

    Juridiski atbildīgā persona

Cienījamā  Irene Pivetti

Presidente

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Irene Pivetti

Presidente

    Mērķi un uzdevumi

Promuovere nuove opportunità di lavoro, con particolare attenzione all'inserimento di persone in difficoltà economica, sociale, culturale. A tal fine, LTBF sostiene e supporta le aziende nello sviluppo di progetti finalizzati, ap¬punto, alla creazione di opportunità lavorative, con attenzione prioritaria alle esigenze e alle risorse del territorio. In campo internazionale, LTBF promuove progetti di cooperazione altrettanto finalizza¬ti alla creazione di opportunità di lavoro.

pasaules līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Occupazione e affari sociali
Imprese
Commercio


 

-

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 5

5

1,2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi
 • Vide

    Dalība organizācijās

    Finansiālie dati

01/2010  -  12/2010

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.