Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Learn To Be Free Onlus APS

Tunnusnumber registris: 97949802574-12
Registreerimise kuupäev: 2.11.09 15:50:14

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 7.10.13 13:05:05
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 7.10.13 13:05:05


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Learn To Be Free Onlus APS
Akronüüm: LTBF
Õiguslik vorm: Associazione di Promozione sociale Onlus
Veebisait: http://www.ltbf.it

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Muud sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Irene Pivetti
Ametikoht: Presidente

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Irene Pivetti
Ametikoht: Presidente

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 3 del Governo Vecchio 
00186 Roma
ITAALIA
Telefoninumber: (+39 06) 68408111
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Promuovere nuove opportunità di lavoro, con particolare attenzione all'inserimento di persone in difficoltà economica, sociale, culturale. A tal fine, LTBF sostiene e supporta le aziende nello sviluppo di progetti finalizzati, ap¬punto, alla creazione di opportunità lavorative, con attenzione prioritaria alle esigenze e alle risorse del territorio. In campo internazionale, LTBF promuove progetti di cooperazione altrettanto finalizza¬ti alla creazione di opportunità di lavoro.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


-

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kultuur
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2010 - 12/2010
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.